x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Victor Alistar şi soţia sa, în atenţia procurorilor

Victor Alistar şi soţia sa, în atenţia procurorilor

de Veronica Micu    |    19 Iun 2009   •   00:00
Victor Alistar şi soţia sa, în atenţia procurorilor

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 pentru a-i cerceta pentru fals intelectual, pe Victor Alistar, şi pe soţia sa, în legătură cu informaţiile consemnate în declaraţiile de avere.

Astfel, ANI a sesizat, astăzi, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 pentru a face cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual a lui Victor Teodor Alistar, precum şi cu privire la comiterea infracţiunii de fals intelectual de către soţia sa, Lavinia Nicoleta Ciută.

Totodată, ANI a cerut cercetarea pentru complicitate la fals intelectual a Getei Lepădatu şi a Ioanei Tănase, desemnate să asigure implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese la nivelul Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

ANI s-a sesizat din oficiu, în baza adresei transmise, conform Legii 144/2007, cu modificările şi completarile ulterioare, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la completarea şi depunerea declaraţiilor de avere, a mai multor persoane care nu şi-au depus declaraţiile de avere şi interese în termenul legal de 15 zile de la încheierea activităţii în cadrul instituţiei.

În urma verificărilor, s-a constatat că Victor Alistar nu a respectat prevederile legale privind regimul juridic al declarațiilor de avere și de interese, iar, potrivit art. 52 din Legea nr. 144/2007, "nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi declanşarea din oficiu a procedurii de control".

Victor Alistar a fost, în perioada 12 octombrie 2001 - 1 martie 2009, expert (funcţionar public) în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, având conform prevederilor art. 39, alin. 1), pct. 29 din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completarile ulterioare, obligaţia declarării averii şi a intereselor.

Raporturile de serviciu cu instituţia menţionată, au încetat, prin acordul părţilor, în 1 martie, potrivit ANI.

În acest context, Victor Având a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea prevederilor art. 42, alin. 3) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi, respectiv, înştiinţat, în 9 iunie, cu privire la declanşarea procedurii de control, conform prevederilor art. 52 din acelaşi act normativ.

Din analiza singurei declaraţii de avere şi de interese depusă de către Alistar şi datată în 3 iunie şi a datelor, respectiv a documentelor solicitate pentru clarificarea aspectelor ce fac obiectul procedurii de control, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 144/2007, a rezultat că datele cuprinse în declaraţia de avere a acestuia şi cele din ultima declaraţie de avere (din 11 iunie) a soţiei acestuia, lavinia Ciută, prezintă o serie de neconcordanţe.

Astfel, la rubrica "II. Bunuri Mobile", Victor Alistar menţionează un anutoturism marca Kia, an de fabricaţie 2006 şi un autoturism marca BMW, an de fabricaţie 2003, în timp ce la aceeaşi rubrică din propria declaraţie de avere, soţia acestuia, Lavinia Ciută menţionează doar autoturismul marca Kia, an de fabricaţie 2006, fără să facă vreo menţiune referitoare la autoturismul BMW, an de fabricaţie 2003.

La rubrica "V. Datorii", Alistar menţionează o datorie la BCR Leasing, contractată în anul 2006 şi scadentă în anul 2011, în valoare de 16.500 Euro şi o datorie la Piraeus Bank, contractată în anul 2008 şi scadentă în anul 2018, în valoare de 20.000 Euro, iar, în declaraţia completată de soţia lui, rubrica este goală, semnatara nemenţionând niciun fel de creanţă.

La rubrica "VII Venituri", Alistar menţionează la punctul "2. Venituri din activităţi independente" un venit net realizat în anul 2008 în cuantum de 92.727 lei, realizat în urma unor "Proiecte naţionale şi internaţionale - drepturi de autor", venituri ce nu sunt menţionate în declaraţia de avere completată şi depusă de soţia lui.

Potrivit art. 10 din Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare, "dacă persoana a cărei avere este supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde şi asupra averii şi veniturilor dobândite de celălalt soţ". Prin urmare, în vederea extinderii verificării asupra averii şi a bunilor dobândite de către soţia persoanei verificate, s-au solicitat date şi informaţii cu privire la Lavinia Ciută care a fost înştiinţată cu privire la extinderea procedurii de control asupra averii şi a bunurilor sale.

În urma analizării documentelor primite şi a comparării acestora cu cele publicate pe site-ul Ministerul Culturii şi Cultelor, au fost constatate şi alte neconcordanţe.

Astfel, declaraţia de avere completată şi depusă de Lavinia Ciută, datată 12 iunie 2008 şi transmisă Agenţiei Naţionale de Integritate, nu corespunde cu declaraţia de avere completată şi depusă de aceasta datată 12.06.2008 şi afişată pe site-ul www.cultura.ro.

Cele două documente coincid doar la paginile nr. 1, 2 şi 4. Totodată, pe pagina nr. 3 a ambelor documente, conţinutului de informaţii completate olograf diferă (în primul document este menţionată suma de 1.600 de lei ca venit propriu net aferent anului fiscal 2007, încasat de la Ministerul Culturii şi Cultelor, iar la punctul 1.2 "Sot/Soţie" sunt menţionate venituri nete realizate de Victor Alistar, în calitate de director executiv al Transparency International Romania în cuantum de 372.000 lei şi în calitate de asistent universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, iar în cel de-al doilea document, venitul net realizat de Lavinia Ciută, în calitate de salariat al Ministerul Culturii şi Cultelor, este de 16.000 lei, iar rubricile aferente veniturilor realizate de soţul acesteia, sunt necompletate).

În 11 iunie, Lavinia Ciută a solicitat înregistrarea declaraţiei rectificative, pentru corectarea "erorilor" cuprinse în declaraţie de avere depusă în anul 2008, eroare sesizată, după cum reiese din cerere, de către soţul semnatarei. Lavinia Ciută a anexat cererii o declaraţie de avere cu aceeaşi dată, la finalul căreia a fcăut menţiunea "Rectificativă pentru declaraţia depusă aferentă 2008, la data de 12 iunie 2008, conform fişelor fiscale comunicate".

Victor Alistar i-a pus la dispoziţie soţiei sale diferite adeverinţe de venit şi se prezumă că modificările aduse declaraţiei de avere au fost făcute la îndemnul acestuia, potrivit ANI.

Precizăm faptul că declaraţia rectificativă completată şi depusă de aceasta este tardivă, termenul de rectificare a declaraţiei de avere depusă în anul 2008 fiind expirat.

De asemenea, s-a constatat că Geta Lepădatu (până la data de 1 decembrie 2008) şi, respectiv, dIoana Tănase (din decembrie 2008 până în prezent) au fost desemnate să implementeze prevederile Legii nr.144/2007 la nivelul Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, aceasta din urmă fiind şi cea care atestă conformitatea cu originalul a declaraţiilor de avere şi interese ale Laviniei Ciută.

Aspectele menţionate mai sus au fost considerate indicii temeinice privind săvârşirea infractiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289, Cod Penal, constând în faptul că lavinia Ciută a înlocuit cu bună ştiinţă pagina nr. 3 din declaraţia de avere depusă şi datată 12.06.2008, în temeiul art. 4, alin. 3, lit. c), art. 13, alin. 1, lit. f), art. 44, alin. 3) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 25 din Codul de Procedură Penală, asupra căreia doar organele judiciare au competenţa de a se pronunţa, susţine ANI.


×