x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Editoriale PENTRU STUDIOŞI / O carte absolut criminală!

PENTRU STUDIOŞI / O carte absolut criminală!

de Roxana Roseti    |    07 Dec 2008   •   00:00
PENTRU STUDIOŞI / O carte absolut criminală!

De fapt, o carte foarte se­rioasă, dedicată unui pu­blic destul de restrâns, carte ce îşi propune să aducă un domeniu deloc relaxant în atenţia cititorilor interesaţi nu de rezonanţa glossy a cuvântului "penal", bineînţeles! Doi profesori de criminalistică de la Academia de Poliţie "Ale­xan­dru Ioan Cu­za" s-au gândit că ar fi bine să mai înveţe oamenii câte ceva din mun­ca lor deloc uşoară. Mai ales că, de altfel, criminalistica mai es­te numită şi "ştiinţa aflării ade­vă­rului".

Prin urmare, de curând a apărut la Editura Esfalia din Bu­cureşti cartea "Metodologii prac­tice de anchetă penală", sem­nată Viorel Coroiu şi Ho­ra­ţiu Mân­dă­şescu. Lucrarea re­pre­zină rodul bogatei experienţe practice a a au­torilor şi conţine numeroase elemente originale şi de larg in­teres pentru cititori, atât pentru cei din rândul ju­riş­tilor, cât şi pentru alţii cu preo­cu­pări în alte domenii (în­vă­ţă­mânt, psihologie, presă etc.).

FACTORI. Desigur, nu este o lectură uşoară, şi tocmai de ace­ea poate fi lesne acuzată de limbaj de lemn. Dar nu este un ro­man, ci un manual. Atrage aten­ţia capitolul referitor la factorii de risc social major generatori de criminalitate, între care la loc de frunte se află obedienţa, prezentă adesea în societatea românească. De asemenea, un capitol aparte este consacrat de autori de­lic­venţei juvenile: "Ana­liza de­lic­venţei juvenile în perioada de tranziţie a scos la iveală creşteri alarmante la toate re­pe­rele şi indicatorii. (…) Dacă în trecut predominau furturile, în prezent, pe lângă acestea – şi ele în continuă creştere – au sporit subs­tanţial numărul şi gravitatea actelor de violenţă". În capitolul dedicat "Mobilului conduitei cri­mi­nale", cei doi autori subliniază că "individul trece prin momente emoţionale deosebite. Trecerea de la mo­mentul luării hotărârii şi până la cel al acţiunii, chiar dacă intervalul de timp este scurt, se caracterizează prin procese psihice de o intensitate şi com­ple­xi­tate aparte, frământări majore ve­­cine adesea cu isteria. În min­tea sa se dă o luptă acer­bă, cons­tând în analiza şi evalu­a­rea ris­cu­ri­lor, cântărind între acestea şi miza urmărită. Totodată, îşi as­cute mintea pentru anticiparea reacţiei ce­lor­lalţi, pentru de­pă­şi­rea situaţiilor neprevăzute, pentru autoprotecţie, deliberând asu­pra şan­se­lor de reuşită sau eşec". Mai că apare senzaţia de res­pi­ra­ţie adân­că pentru re­citirea mai apro­fundată a ro­manului "Cri­mă şi pedeapsă" al lui Dostoievski!

REVISTA. Nu este omis nici rolul mass-media în prevenirea şi combaterea criminalităţii, un segment important fiind rezervat relaţiilor dintre presă şi organele judiciare. Cartea de faţă – al cărei cuvânt înainte îi aparţine procurorului general George Bă­lan – nu reprezintă prima încercare "de gen" a profesorilor de la Ca­tedra de Criminalistică din ca­drul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". În vara acestui an, colectivul respectivei Catedre a realizat cu forţe proprii o revistă deosebită, sugestiv intitulată Forum Criminalistic, ajunsă deja la cea de-a treia apa­ri­ţie. Revista îşi propune să trateze de o manieră atractivă şi accesibilă elemente deo­sebite din domeniul ştiinţei criminalistice şi nu numai. Probabil colectivul de la Academia de Po­liţie îşi doreşte ca Dostoievski să bântuie printre noi. Doar să fie fără gân­duri criminale!

"Metodologia modernă de investigare ştiinţifică a infracţionalităţii vizează cunoaşterea în profunzime a acestui fenomen (…), fiindcă numai astfel pot fi identificate şi aplicate practice măsurile adecvate de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, cerinţă esenţială pentru înaintarea României pe calea integrării europene."

Autorii

×
Subiecte în articol: antiglossy