x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Articolul zilei Tineret, mândria ţării

Tineret, mândria ţării

04 Mai 2009   •   00:00

La 2 Mai, sărbătorim Ziua tineretului din Republica Socialistă România, instituită din generoasa iniţiativă a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, pă­rin­te drag şi îndrumător apropiat al ti­ne­rei generaţii. Iar situarea acestei săr­bă­tori a tinereţii în imediata ve­ci­nă­ta­te a zilei de 1 Mai nu este deloc în­tâm­plătoare, ci vine să întărească o da­tă în plus rolul deosebit de important pe care l-a avut şi îl are tineretul în istoria ţării şi, mai cu seamă, în construcţia prezentului şi viitorului luminos al României socialiste. Temeiurile acestui adevăr sunt numeroase şi impresionante.Opera de construcţie socialistă a deschis în faţa întregului tineret al ţării perspective minunate de afirmare puternică a personalităţii creatoare şi a însemnat, totodată, creş­te­rea gradului său de angajare, pe mă­su­ra sarcinilor complexe ale făuririi noii orânduiri. În acest nou ev al istoriei ţării, lupta, spiritul re­voluţionar al tinerei generaţii s-a manifestat şi se manifestă pe fronturile muncii şi ale creaţiei, ale dobândirii şi afirmării unui înalt nivel de conştiinţă, de pregătire profesională, de cultură în general. Din acest punct de vedere, o perioadă nouă, deosebit de fertilă pentru Uniunea Tineretului Comunist, pentru tineretul României socia­liste, ca de altfel pentru întregul nostru popor, a fost inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului. În te­meiul noii concepţii revoluţionare, datorită tovarăşului Nicolae Cea­u­şes­cu, în privinţa rolului şi locului tineretului în societatea noastră, acesta a fost caracterizat ca "puternică forţă socială", "viitorul însuşi al naţiunii noastre socialiste", fiind învestit pe mă­sură cu noi şi sporite atribuţii şi res­ponsabilităţi în înfăptuirea po­li­ti­cii partidului şi statului, a planurilor şi programelor de dezvoltare econo­mi­co-socială a ţării.

Poate că cea mai elocventă dovadă în acest sens o constituie participarea amplă şi entuziastă, plină de dăruire şi patos revoluţionar a tineretului la făurirea noului chip al ţării, prin contribuţia adusă la realizarea unor obi­ec­­tive de mare anvergură, a unor gran­dioase ctitorii - efigii durabile ale acestui timp de măreţe împliniri. Preluând şi purtând mai departe fla­că­ra vie a romantismului re­vo­lu­ţi­o­nar, tradiţia muncii pentru ţară - ale că­rei începuturi au fost marcate, în anii de recontrucţie a ţării, de şan­ti­e­rele tineretului de la Salva-Vişeu, Bumbeşti-Livezeni, Agnita-Botorca - Uniunea Tineretului Comunist şi-a asumat în ultimele două decenii sar­cini de mare răspundere în realizarea unor investiţii de amploare, înscriind astfel în cronica activităţii şantierelor tineretului succese de prestigiu, dem­ne să reprezinte peste timp chipul generaţiei tinere a "Epocii Nicolae Ceauşescu".

La Canalul Dunăre - Ma­rea Nea­gră şi Canalul Poarta Albă - Mi­dia - Năvodari, la Combinatul si­de­rur­gic Galaţi şi la Combinatul chimic Midia-Năvodari, la sistemele hidro­ener­ge­tice şi de navigaţie Porţile de Fier I şi II, la Termocentrala de şisturi bituminoase Anina şi în bazinul minier al Olteniei, la amenajarea râului Bistriţa şi pe alte şantiere ale Capitalei, la sistemele de îmbu­nă­tă­ţiri funciare Giur­giu - Răzmireşti, Vi­i­şoa­ra Nord şi multe altele care dau substanţă materială înfăptuirii noii revo­luţii agrare, precum şi pe numeroase dintre noile plarforme industriale din judeţele ţării, prin care s-a înfăptuit politica partidului de repartizare echilibrată a forţelor de producţie în teritoriu, brigadierii au zidit, cu eroism şi tenacitate, simbolul unei epoci noi, al unei epoci pentru istorie, împlinind prin fapte legământul solemn al tinerei generaţii de a răspunde întotdeauna prezent la înflăcăratele şi mobilizatoarele îndemnuri adresate ei de către secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
N. Grigore Mărăşanu - Flacăra, nr. 17/1989

×
Subiecte în articol: ţării articolul zilei