x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Ce zicea Ceauşescu despre "loviturile de stat organizate de sovietici" în Est

Ce zicea Ceauşescu despre "loviturile de stat organizate de sovietici" în Est

27 Noi 2009   •   00:00

În şedinţa Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, din 27 noiembrie 1989, Nicolae Ceauşescu a lansat un atac dur la adresa sovieticilor. Reluând teza "întăririi independenţei şi suveranităţii", secretarul general român a cri­ticat negocierile dintre  marile puteri, Statele Unite ale Americii şi URSS. Şi despre transformările politice din est, desfăşurate în 1989, s-a pronunţat, în cadru restrâns, Ceauşescu. La iniţiativa şi cu sprijinul sovieticilor, s-ar fi organizat lovituri de stat, în RDG, Bulgaria, Cehoslovacia. Iar pe noii lideri i-a numit "elemente descompuse" şi "trădători".

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Joi am primit un mesaj de la tovarăşul Gorbaciov în legătură cu întâlnirea care urmează să aibă loc cu George Bush.
Aveţi mesajul la voi? Atunci, să-l citiţi.

● Tov. Constantin Olteanu: Da.

● Tov. Constantin Olteanu dă citire mesajului primit de la M.S. Gorbaciov şi răspunsului părţii române la acest mesaj.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: La partea cu ideologizarea trebuie să mai vedem.
De asemenea, la problema relaţiilor între statele socia­liste, comuniste trebuie pornit de la principiul conexistenţei paşnice între aceste ţări.
Noi spunem că aceste relaţii trebuie să pornească de la principiul coexistenţei paşnice între state cu orânduiri sociale diferite.

● Tov. Elena Ceauşescu: Mi se pare că la sfârşit se cam repetă.
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu se repetă.
Uite, cam acestea ar fi, ceea ce vrem să le răspundem.
Partea aceasta cu colaborarea între cele două blocuri, blocurile militare, aşa cum se spune, ar însemna o permanentizare a lor. Ar trebui ceea ce am hotărât, des­fiin­ţarea lor concomitentă.
El vorbeşte într-adevăr de cauza celor două războaie mondiale, spune că au fost probleme teritoriale. Noi trebuie să vedem o formă, pentru că trebuie avut în vedere că cele două războaie mondiale au avut un caracter imperialist şi o împărţire a sferelor de influenţă, că acesta este adevărul.
Aici el neagă toate aprecierile care au existat până acum.

● Tov. Gheorhe Rădulescu: La ba­za lor a stat şi împărţirea sferelor de influenţă.

● Tov. Nicolae Ceau­şescu: Trebuie avut în vedere că pericolul acesta va exista atât timp cât va exista imeprialismul. În legătură cu teza dezideologizării. Consider că ar fi greşit să se pună problema acesta a dezideologizării relaţiilor între state. Ar fi greşit şi de neînţeles ca să se pună problema aceasta între două sisteme. Trebuie să fie puţin mai aşa... Aceasta, cu coexistenţa paş­ni­că, am discutat-o. Să-i aducem îmbunătăţirile aces­tea şi să-i dăm drumul.
Suntem obligaţi să răspundem, că dacă nu le răspundem o să zică "v-am informat şi aţi fost de acord, şi noi am acţionat în numele tutu­ror". În ce priveşte întâlnirea pentru a asculta o informare, care ar în­semna aprobare, pentru că asta doreşte, să vină cu comunicatul şi informarea de aprobare.

● Tov. Elena Ceauşescu: Totul trebuie spus mai clar.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Este clar, dar trebuie procedat aşa, noi să spunem că nu considerăm ca pen­tru o informare să ne întâl­nim. Am putea veni dacă se face o întâlnire să discutăm şi unele pro­bleme bilaterale, dacă nu, atunci trimitem ministrul de Externe.
Uite, în felul acesta să facem.
Este bine?
- Toţi tovarăşii sunt de acord.
Consider că este cazul ca presa noastră să facă comentarii în aceste zile pornind de la ho­tă­râ­ri­le Congresului al XIV-lea, să tra­tăm pro­blemele relaţiilor  internaţionale, a principiilor de relaţii în­tre state, de egalitate, inclusiv pro­blemele în Europa, să se spu­nă ca şi aici să se renunţe la orice amestec în treburile altor ţări, să se ia poziţie fermă, să se asigure o Europă unită, pentru că pro­blemele actuale nu se pot rezolva de cele două mari pu­teri şi de alte câteva state, ci de toate statele.
Aşa să procedăm urmând poziţia noastră cu hotărâre.

● Tov. Manea Mănescu: Aşa cum aţi spus şi la Congresul al XIV-lea.

● Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie să începem să prezentăm şi în pre­să şi la televiziune, că nu ne-am oprit la Congres.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: De ase­menea, şi despre necesitatea în­tă­ririi independenţei şi suvera­nităţii. Să înceteze orice amestec, sub diferite forme, amestecul aşa-zis ideologic, care este mai periculos şi trebuie răspuns cu toată fermitatea.

● Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie să spună ferm, pentru că este pe jumătate spus. Şi televiziunea trebuie să facă acest lucru.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Mai ales că acum reiese clar că ceea ce s-a făcut în R.D. Germania, este or­­ganizat de sovietici şi de R.F. Ger­mania. Acelaşi lucru şi în Bulgaria.
Bulgarii caută acum să se lămurească de ce au făcut. Spun că nu au ştiut că au datoriile pe care le au. Dar nu putea ca despre aceste datorii să ştie numai un număr restrâns de oameni. Ei tot spuneau că s-au discutat toate problemele, cu dezvoltarea in­dustriei, cu nivelul tehnic, cu tot. Pe toate le-au discutat. Permanent au discutat pro­blemele economice.
În Cehoslovacia, cu atât mai mult, s-au dus în 1968 şi i-au forţat să aprobe. Dacă consideră că este greşit ce s-a făcut atunci, de ce nu-şi retrag trupele de acolo şi în loc să le retragă, le întăresc. Primul lucru era acesta, retragerea trupelor, dar la asta nu se gândesc. Cehii au acceptat trupele şi ei îşi ţin în continuare trupele acolo.

● Tov. Elena Ceauşescu: Vor să-şi întărească dominaţia.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: De fapt au realizat lovituri de stat organizate. Acesta este adevărul, folo­sindu-se de ajutorul a tot felul de ele­mente descompuse, aşa cum a fost şi Adamec, care este un tră­dător, care dacă a văzut că nu poate în Biroul Politic să-şi impună po­zi­ţia, acum iese în stradă.

● Tov. Elena Ceauşescu: Se folo­sesc de el şi pe urmă îl dau la o parte, aşa cum a făcut cu cel de la tineret, care a vorbit, a făcut ce au vrut şi apoi l-au dat afară. S-a întâmplat aşa cum se întâmplă cu toţi cei pe care îi plătesc.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Acestea ar fi. De acord?
- Toţi tovarăşii sunt de acord.
Pentru vineri pregătim şedinţa Co­mitetului Politic Executiv. Am dis­cutat şi vreau ca şi voi să vă gân­diţi, cum să realizăm ceea ce am ho­tărât în Congres. Am vorbit în cursul dimineţii cu tovarăşul Dăsc­ă­lescu să pregătească pe linie econo­mică materialele. De ase­menea, trebuie pregătit şi pe linie de partid ceea ce trebuie, pro­gramele, inclusiv în dome­niul ac­ti­vi­tăţii inter­na­ţio­nale, program de in­tensificare a re­­la­ţiilor pe linie internaţională, cu ţările în curs de dezvoltare. O să avem o participare mai activă, am discutat să acordăm mai mul­te burse pentru pregătire po­litică, pe linie de partid, pentru ca­dre, inclusiv în învă­ţământul superior.
Sigur, vom discuta pro­blemele economice, problemele de export, problemele de comerţ, toate pro­blemele din diferite domenii de activitate, din industria alimentară şi altele. Vom discuta, inclusiv pro­blema ale­ge­ri­lor. Trebuie să vă pregătiţi, până vineri trebuie să avem programe, aşa că în câteva zile să ne pre­gă­tim, să facem ca totul să fie clar pentru toată lumea. Gândiţi-vă cum să facem ca să îmbunătăţim activitatea în sectoarele de care vă ocupaţi.
Un rol activ revine, în această direcţie, CSP-ului, CNST-ului. De asemenea, măsuri ca să întărim controlul activităţii.

● Tov. Elena Ceauşescu: De fapt, să aplicăm ceea ce am stabilit la Congres.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: De ase­menea, pe linie de tineret, pe linie de femei, programe de aplicare a ceea ce am hotărât. Fiecare să vă gândiţi şi să participaţi la întoc­mi­rea programelor.
Cu asta putem încheia şedinţa.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 66/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr