x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Decret al Consiliului de Stat privind asigurarea conducerii locale de stat în unele unităţi administrativ-teritoriale

Decret al Consiliului de Stat privind asigurarea conducerii locale de stat în unele unităţi administrativ-teritoriale

27 Iun 2009   •   00:00

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1 - În unităţile adminis­tra­tiv-teritoriale înfiinţate sau reorganizate ca urmare a adoptării Legii nr. 2/1989 privind îm­bunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste Ro­mânia vor funcţiona consilii populare provizorii până la alegerile generale de deputaţi.
Consiliile populare provizorii vor fi alcătuite din deputaţii aleşi în circumscripţiile electorale cuprinse în limitele unităţilor admi­nistrativ-te­ritoriale pre­vă­zute la alin. 1.
Consiliile populare provizorii se convoacă de drept în prima sesiune, în termen de 10 zile de la data prezentului decret.
Birourile executive ale consiliilor populare provizorii ale ora­şelor şi comunelor prevăzute la alin. 1 se compun din numărul de membri stabilit de lege şi vor fi alcătuite din deputaţi, precum şi din membri numiţi până la alegeri, prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean, dintre cetăţenii care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de stat şi obştească şi nu au calitatea de deputaţi.

Art. 2 - Prevederile art. 3 şi 4 din Decretul Consiliului de Stat nr. 313/1983 privind reorganizarea aparatului propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare se aplică în mod corespunzător şi aparatului propriu al birourilor executive ale consiliilor populare orăşeneşti şi comunale prevăzute la art. 1 din prezentul decret.

Art. 3 - Anexa nr. 2 la Decretul Consiliului de Stat nr. 313/1983, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1*).
Anexa nr. 1, litera C - Servicii financiare orăşeneşti - la Decretul Consi­liului de Stat nr. 60/1984 cu privire la reorganizarea aparatului orga­nelor locale de specialitate ale administraţiei de stat se completează potrivit anexei nr. 2*).

Art. 4 - Personalul care trece la alte unităţi, ca urmare a aplicării preve­derilor prezentului decret, se consideră transferat în interesul serviciului.
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de atribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice.

Art. 5 - Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabi­litate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 29/1989, nu se aplică pe o perioadă de 6 luni de la data prezentului decret posturilor din aparatul propriu, din unităţile şi organele de la care şi la care se transferă personalul ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.

Art. 6 - Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finan­ţelor, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, vor introduce, pe baza propunerilor prezentate de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, în planul naţional unic de dezvoltare econo­mico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1989, modificarea indicatorilor de plan economico-financiari, ca urmare a influen­ţelor care decurg din aplicarea prezentului decret.

Art. 7 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.
Nicolae Ceauşescu
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Monitorul Oficial, 28 aprilie 1989

×