x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din arhiva Ministerului de Externe Tratative între putere şi opoziţie la Budapesta

Tratative între putere şi opoziţie la Budapesta

25 Iun 2009   •   00:00

Tovarăşului Constantin Oancea,
Vă informăm că marţi, 13 iunie a.c., au avut loc la Budapesta primele tratative politice între re­pre­zen­tan­ţii Partidului Muncitoresc Socialist Ungar şi ai gru­pă­rilor şi partidelor constituite în aşa-numita "masă ro­tundă a opoziţiei", precum şi cei ai diferitelor organizaţii de masă şi obşteşti.

Tratativele au fost conduse de preşedintele Parlamentului ungar, Mátyás Szürös, la care au mai participat următoarele personalităţi ale vieţii politice:

1. Din partea PMSU:
- secretarul general K. Grósz, György Fejti, secretar al Comitetului Central şi Imre Pozsgay, membru al Biroului Politic al CC al PMSU;

2. Din partea "Mesei rotunde a opoziţiei":
- dr Károly Vigh, László Morvay, Zsolt Zétényi şi István Dmokos, reprezentând "Societatea de prietenie Dajcsy-Zsilinszky Endre";
- dr László Köver, dr Viktor Orbán şi dr Gábor Fodor, reprezentând "Uniunea Tinerilor democraţi";
- István Prepeliczay, dr Imre Boross şi Peter Hardi, reprezentând "Partidul Independent al Micilor Proprietari";
- dr Sándor Keresztes, dr Tibor Fuzessy şi dr György Szakolczai, din partea Partidului Creştin Democrat Popular;
- dr József Antall, dr Lajos Fur şi dr György Szabad, reprezentând Forumul Democratic Ungar;
- Marton János, László Konya şi Csaba Varga, din partea Partidului Popular Maghiar;
- dr Andras Revesz, Tibor Baranyi şi
Sándor Bacskai, reprezentând Partidul
Social-Democrat Maghiar;
- Imre Mecs, din partea Uniunii De­mo­cra­ţilor Liberi;
- Gyula Csomos, Imre Konya, Imre Ke­re­nyi şi Ildiko Fonyodi, din partea Ligii De­mo­cratice a Sindicatelor Independente.

3. Organizaţiile şi mişcările sociale au fost reprezentate de:
- dr Csaba Kemeny, dr György Drucker şi Andras Varjas, din partea Asociaţiei Alternativei de stânga;
- István Huszar, Lajos István şi István Kukorelli, din partea Frontului Popular Patriotic;
- Imre Nagy, László Boldvi şi Béla Rabi din par­tea Uniunii Tineretului Democra­tic Maghiar;
- dr Sándor Sarkozi, Marton Ispanovics şi László Csilag, din partea Uniunii Lu­p­tă­to­rilor Maghiari antifascişti;
- Lajosne Duschek, Sándorne Fazekas şi dr Dobos Maria Soosne, din partea Consi­liului Naţional al Femeilor;
- Ferenc Berenyi, dr József Aggod, András Szechy, din partea "Societăţii Munnich Fe­renc";
- dr Kovacs Magda Kosane, Attila Balint şi Attila Hajdu din partea Consiliului Naţional al Sindicatelor.

La deschiderea tratativelor au fost prezenţi peste 120 de ziarişti, mulţi din străinătate. Menţionăm că actuala întrunire a avut doar rolul de a deschide tratativele dintre cele trei părţi reprezentative ale vieţii politice ungare actuale. Cu acest prilej, au rostit declaraţii de intenţii, din partea PMSU, Károly Grósz, din partea "Mesei rotunde a opoziţiei", dr Imre Konya, iar din partea organizaţiilor sociale şi obşteşti, István Kukorelli. În încheiere, Mátyás Szürös a anunţat reluarea şedinţei plenare la 21 iunie a.c.

Răspunzând întrebărilor presei, Károly Grósz a precizat că, la viitoarea şedinţă plenară, delegaţia PMSU va fi completată cu Rezsö Nyers, membru al Biroului Politic, mi­nistru de stat şi János Berecz, secretar al CC al PMSU. Imre Pozsgay a declarat, cu acelaşi prilej, că în cadrul negocierilor începute guvernul îşi va exprima în mod independent poziţia sa, în problemele care vor face obiectul acestor convorbiri.

"Platforma pentru unitate marxistă a PMSU", "Cercurile reformei" din cadrul partidului şi "Noul Front din martie" au exprimat poziţii în sprijinul continuării negocie­rilor începute de PMSU cu opoziţia. Re­pre­zentantul "Uniunii De­mo­cra­ţi­lor Li­beri", Imre Mecs, a menţionat că or­ga­nizaţiile grupate în "Masa rotundă a opo­zi­ţiei" au convenit o poziţie unitară.
Traian Pop
Document din volumul: 1989 - Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Ediţie de: Dumitru Preda şi Mihai Retegan, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p 104-105

×