x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Administraţia Bush a intensificat activitatea Europei Libere

Administraţia Bush a intensificat activitatea Europei Libere

29 Aug 2009   •   00:00

27 august
Notă
În cadrul măsurilor specifice întreprinse pe linia obiectivului Europa Liberă, prin surse de încredere, cu posibilităţi directe în această oficină, s-au obţinut noi informaţii privind obiectivele conducerii americane pe linia intensificării propagandei anti­ro­mâneşti, în contextul evoluţiei re­laţiilor româno-maghiare, precum aşa-zisului "proces reformist" din Ungaria şi orientările date, în acest sens, angajaţilor şi colaboratorilor secţiei pentru România a acestei oficine.

După instalarea lui Georghe Bush la Casa Albă, conducerea americană a imprimat treptat mai multă ofensivitate activităţii postului de radio Europa Liberă, care este privit de preşedintele SUA drept un mijloc principal în acţiunile  de destabilizare politică vizând ţările socialiste din Europa. De altfel, teama unor angajaţi ai postului privind mutarea acestuia în SUA sau chiar des­fi­in­ţarea sa a dispărut o dată cu asi­gurările date de noua administraţie americană privind conti­nuarea şi chiar amplificarea acti­vi­tăţilor lui. Obiectivul principal, fixat de conducerea americană a postului pentru această etapă, este sprijinirea evoluţiilor interne din Ungaria şi Polonia, a aşa-ziselor "reforme democratice" iniţiate în aceste ţări, vizând, în realitate, trecerea lor la o cale de dezvoltare capitalistă.

Edificatoare în acest sens este afirmaţia făcută de Michael Shaphir, şeful Departamentului de cercetare al secţiei pentru România a Europei Libere: "Trebuie susţinut fără re­zerve, cu toate mijloacele, reformismul ungar, întrucât numai prin el se deschid porţile libertăţii. Noi, cei de la post, avem această datorie sfântă. Ungaria trebuie, ca şi Polonia, să treacă la capitalism, ăsta e dezidera­tul administraţiei americane".

În scopul realizării unui flux de informaţii, al exploatării directe a fugarilor români aflaţi în Budapesta şi obţinerii de date vizând denigrarea RS România, conducerea americană intenţionează ca, pe lângă biroul secţiei ungare a Europei Libere, deja deschis la Budapesta, să trimită şi un corespondent al secţiei pentru România a postului în capitala Ungariei. În contextul campaniei iredentiste maghiare, secţiei pentru România i s-a fixat ca orientare folosirea conjuncturii create în relaţiile dintre cele două ţări, pentru adâncirea disensiunilor, prin popularizarea luărilor de poziţie şi manifestărilor ungureşti. Secţia pentru România a primit indicaţia de a folosi din publicaţiile maghiare ale diverselor organizaţii reformiste, precum şi ale emisiunilor postului de radio Budapesta şi ale secţiei pentru Ungaria a Europei Libere, sens în care au fost angajaţi traducători de limba maghiară, între care ziaristul evreu de origine maghiară Victor Eskenazy din Elveţia.

În acelaşi timp, secţia pentru România va adopta o poziţie critică "dură" la adresa ţării noastre, ur­mând ca în cadrul programelor să fie abordate următoarele tematici: po­li­tica aplicată în România este falimentară, ca tot ceea ce ţine de ideologia socialistă şi comunistă; echilibrul social în România este o simplă aparenţă, el datorându-se controlului strict executat, pe diverse căi, de conducerea de partid şi organele de Securitate, în special "prin forţa armelor şi intimidarea colectivă"; sublinierea faptului că în "structurile adânci" ale poporului mocneşte o revoltă generală împotriva "artificiilor socialiste", iar opoziţia va deveni deschisă dacă împrejurările vor fi favorabile; "revolta" anticomunistă din România este o realitate care atacă toate principiile regimului, deşi ea se manifestă sporadic, dar cu autoritate; se va insista în continuare pe "disidenţi", în mediul intelectual (Mircea Dinescu şi grupul oamenilor de litere care-l susţin, "grupul celor 6" - gestul lor anterior fiind, totuşi, considerat ca "un semn al neputinţei şi slăbiciunii politice, un eşec în cursa pentru putere", Dumitru Mazilu, Doina Cornea); elogierea politicii actuale a Ungariei, a caracterului ei "viabil" şi activ, care ţine seamă de realităţi, politică ce "se opune oricăror dogme şi idei preconcepute"; confruntărilor libere de opinii din Ungaria, care se situează la polul opus al României; prezentarea într-o lumină favorabilă Ungariei a "confruntărilor de idei româno-ungare, a stărilor de spirit ale ungurilor".

Pentru asigurarea unui control ri­gu­ros asupra modului în care se res­pectă orientările şi dispoziţiile ame­ri­­cane, precum şi punerea lor în practică, s-a înfiinţat la Frank­furt/Main Comisia guvernamentală americană, care avizează programele şi materialele difuzate de Europa Liberă, fapt ce a determinat în rândul angajaţilor români o teamă continuă de a nu încălca în vreun fel linia de conduită dată de Administraţia americană. Condu­cerea ameri­cană este preocupată în prezent de asigurarea unor dotări tehnice noi, care să contribuie la o mai bună recepţionare a emisiunilor postului în ţările est-europene, precum şi a unui flux continuu de informaţii la zi, pentru secţiile naţionale ale oficinei, cu accent pe România (întreruperi de program, interfe­renţe etc.), postul a fost înzestrat cu o nouă cameră centrală de control (Master Control), dotată electronic, aparatură adusă din SUA. În prezent, ea este deservită de tehnicieni germani, existând încă unele deficienţe în exploatare, din cauza experienţei reduse de utilizarea efectivă a acestei instalaţii.

Prin centrala de informaţii a postului se asigură concentrarea datelor obţinute pe diverse căi, respectiv: agenţii de presă; articole reproduse tehnic (telescriptor) din presa occidentală; radioascultare (Monitoring Service), care în ultima vreme înre­gistrează programele de televiziune receptate prin satelit, elaborând buletine zilnice; reviste ale presei occidentale, efectuate de corespondenţi americani ai postului pe diverse spaţii; materiale de la departamentele de cercetare ale secţiilor; materiale furnizate de corespondenţii secţiilor naţionale ale postului în diverse ţări occidentale; materiale venite prin telex-telefon de la diferite organisme internaţionale, ca de exemplu: IGFM (Societatea Internaţională pentru Drepturile Omului), Amnesty International, precum şi de la USIA (Agenţia de Informaţii a SUA). Zilnic se acumulează sute de pagini, se parcurg materiale şi se aleg temele pentru programele politice ale secţiilor naţionale.
Mihai Pelin
Operaţiunile "Meliţa" şi "Eterul" Istoria "Europei Libere" prin documentele de Securitate, Bucureşti, Editura Albatros, 1999, p. 616-619

×
Subiecte în articol: special