x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Directorii care greşeau erau destituiţi de partid

Directorii care greşeau erau destituiţi de partid

de dr. Petre Opriş    |    02 Sep 2009   •   00:00
Directorii care greşeau erau destituiţi de partid
Sursa foto: Arhiva personală Gheorghe Apostol/

"Să fim de acord. Noi am discutat în primăvară toate aceste lucruri." Scurt, clar şi precis. Aceasta a fost declaraţia-ordin a lui Nicolae Cea­u­şescu la şe­din­ţa Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din 18 august 1989, în momentul în care s-a ajuns la punctul trei de pe ordinea de zi: "Raportul privind activitatea des­făşurată în semestrul I 1989 pentru rezolvarea propunerilor, sesizărilor, recla­ma­ţi­i­lor şi cererilor oamenilor muncii, adre­sate conducerii partidului". Bine­în­ţeles, nimeni nu a obiectat şi s-a trecut la punctul următor de pe ordinea de zi.

Raportul pe care Nicolae Ceauşescu nu a dorit să îl discute la reuniunea CPEx conţinea câteva exemple negative despre deficienţele constatate în industrie şi agricultură, ca urmare a sesizărilor făcute de cetăţeni. De asemenea, în documentul menţionat, din care publicăm în continuare câteva extrase, se preciza că zeci de cetăţeni din Sectorul Agricol Ilfov nu doreau să se aplice programul de sistematizare iniţiat de Nicolae Ceau­şescu pentru comunele din jurul Bucureştiului.ASPECTE DIN ALTE DOMENII

1. La Întreprinderea de Gospodărie Comunală şi Locativă Dej, judeţul Cluj, în cadrul uni­tăţii de industrie mică, ce realizează şi pro­duse destinate exportului, în anul 1988 s-au înregistrat pierderi de peste 670 de mii de lei, deoarece o serie de articole din lemn (tabureţi, servantă, masă telefon, seturi bu­că­tărie) au fost realizate la un preţ mai mare decât cel stabilit. Pentru îmbunătăţirea rezultatelor economico-financiare ale unităţii s-au luat măsuri de asigurare a forţei de mun­că corespunzător proceselor tehnologice şi de dotare a secţiei de tâmplărie cu utilaje de înaltă productivitate şi încadrarea în preţul de cost stabilit a tuturor produselor.

2. Cercetându-se scrisoarea semnată de 35 de cetăţeni din comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, s-a constatat că, în urma forării în zona acestei comune a puţurilor necesare alimentării cu apă a municipiului Tecuci, nivelul apei freatice a scăzut şi, ca urmare, fântânile din satul Cosmeşti au secat.
S-a stabilit ca populaţiei comunei Cosmeşti să i se asigure apă potabilă prin executarea unor racorduri din conducta de refulare a municipiului Tecuci.

3. 60 de cetăţeni din satul Buciumeni, Sec­to­­rul Agricol Ilfov, au cerut ca această localita­te să nu fie arondată la comuna Mogoşoaia, aşa cum au propus organele locale. Reanali­zân­du-se poziţia în teritoriu a satului Buciumeni, organele în drept au propus men­ţi­ne­rea ca localitate aparţinătoare oraşului Buf­tea.

4. 73 de cetăţeni din comuna Jilava, Sectorul Agricol Ilfov, care locuiesc în afara perimetrului construibil al comunei, ex­pri­mându-şi acordul cu programul de siste­matizare a localităţilor rurale, au cerut să nu fie mutaţi în comunele 30 Decembrie şi Mă­gu­re­le, aşa cum au preconizat organele lo­cale, deoarece astfel s-ar îndepărta de locurile de muncă situate în comuna Jilava şi în municipiul Bucureşti. Analizându-se scri­soa­rea, de comun acord cu conducerea Sectorului Agricol Ilfov şi cu petiţionarii, s-a stabilit ca locuinţele acestora să fie dezafectate pe măsură ce se vor da în folosinţă noi blocuri de locuinţe în comuna Jilava.
Abateri cadre

5. Directorul Întreprinderii pentru industralizarea cărnii Giurgiu a fost înlocuit din funcţie, fiind trecut în activitatea de execuţie în altă unitate şi sancţionat cu "vot de blam cu avertisment" pentru încălcarea princi­piului muncii şi conducerii colective, pentru repetate abuzuri în relaţiile cu personalul muncitor şi pentru luarea unor decizii ilegale în probleme de personal; pentru livrarea unor produse din carne fără repartiţie în alte judeţe sau la unităţi turistice, pentru vânzarea nelegală a unor utilaje destinate unei investiţii a unităţii etc.
6. Directorul Fabricii mecanice Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, a fost eliberat din funcţie pentru organizarea necorespunzătoare a activităţii de invenţii şi inovaţii, abateri privind folosirea fondurilor destinate sti­mulării inventatorilor şi inovatorilor (în anii 1987 şi 1988 s-a acordat suma de 25.000 lei unor persoane neîndreptăţite la stimulente), menţinerea unui climat nefavorabil creaţiei tehnice prin stilul său de muncă defectuos. Totodată, a fost destituit din funcţie şi contabilul-şef. Suma acordată unor persoane neîndreptăţite a fost recuperată de la cei care au dispus plata stimulentelor necuvenite.

7. Preşedintele CAP Lunca, judeţul Teleorman, a fost destituit din funcţie şi sancţionat cu "vot de blam cu avertisment" pentru lipsă de grijă faţă de organizarea activităţii din sectorul zootehnic, unde ca urmare a neîngrijirii corespunzătoare şi a furajării defectuoase a animalelor s-a înregistrat un număr mare de mortalităţi.

8. La CAP Moşna, judeţul Iaşi, preşedintele CAP, inginerul-şef şi un şef de fermă au fost sancţionaţi cu "vot de blam", iar inginerul-şef a fost schimbat şi din funcţie, fiind destituit şi contabilul-şef pentru acordarea de re­tribuţii în mod nelegal, cumpărarea de produse din CAP la preţuri mai mici decât cele stabilite, neglijenţe în zootehnie care au cauzat mortalităţi şi pentru nereguli în gestionarea bunurilor unităţii. Totodată, un prejudiciu adus CAP, în valoare de peste 56.400 de lei, a fost recuperat de la cei vinovaţi, iar pentru unele fapte penale au fost sesizate organele de stat.

9. Directorul Întreprinderii comerciale de stat mixte din oraşul Anina, judeţul Caraş-Severin, a fost destituit din funcţie şi sancţionat cu "interzicerea pe timp de doi ani de a ocupa funcţii de conducere pe linie de partid şi de stat", iar contabilul-şef a fost sancţionat cu "vot de blam" pentru lipsă de control asupra activităţii gestionarilor privind păstrarea şi manipularea fondului de marfă şi a ambalajelor, precum şi pentru neluarea tuturor măsurilor necesare de recuperare a pagubelor aduse avutului obştesc. Totodată s-a acţionat pentru recuperarea tuturor pagubelor care la sfârşitul anului 1988 reprezentau un sold de 2.515 mii lei.

10. Preşedintele Cooperativei Meş­te­şu­gă­reşti "Unirea" din comuna Bolintin Vale, ju­de­ţul Giurgiu, a fost destituit din funcţie şi sancţionat pe linie de partid cu "suspendarea dreptului de a fi ales în organele de condu­cere ale partidului sau de a fi numit în funcţie de conducere pe linie de stat pe timp de cinci ani", iar secretarul de partid a fost eliberat din funcţie şi sancţionat cu "vot de blam" pentru grave nereguli constatate în activitatea de producţie şi evidenţă contabilă a unităţii (întocmirea de documente cu date nereale, modificări de acte etc.), care au creat condiţii pentru prejudicierea avutului obştesc prin sustragerea de materiale. Totodată s-a stabilit continuarea cercetărilor de către organele de stat în vederea recuperării tuturor prejudiciilor aduse unităţii.

11. Conducerea Întreprinderii de legume-fructe Dolj, pe primele nouă luni ale anului 1988, a raportat cifre ireale cu privire la realizarea sarcinilor de plan în valoare de 17,3 milioane de lei şi ca urmare făcându-se plăţi ilegale în sumă de 299.233 lei. Măsuri: au fost recuperate sumele plătite ilegal, directorul unităţii a fost sancţionat cu "vot de blam cu avertisment", destituit din funcţie şi trimis să lucreze într-o unitate agricolă ca inginer agronom. Au mai fost sancţionate pe linie de partid şi administrativă alte şapte cadre cu diferite funcţii de conducere în întreprindere.

12. Directorul Întreprinderii de administrare a grupurilor sociale şi cantinelor din cadrul Centralei Antrepriză Generală Construcţii-Montaj Bucureşti a fost destituit din funcţie şi sancţionat cu "vot de blam cu avertisment", pentru că a folosit forţă de muncă, mijloace de transport şi materiale din unitate la amenajarea locuinţei sale şi a dispus în mod abuziv să se acorde premii unor muncitori care au prestat activităţi în interesul său.

13. Primarul şi vicepreşedintele Biroului Executiv al Consiliului Popular al comunei Fundeni, judeţul Călăraşi, au fost destituiţi din funcţii şi sancţionaţi cu "vot de blam cu avertisment" pentru lipsă de preocupare faţă de realizarea planului economic în profil teritorial, indiferenţă faţă de îndeplinirea planului de contractare şi achiziţionare a produselor agroalimentare de la populaţie şi închirierea unor terenuri la proprietari de oi particulari cu domiciliul în Bucureşti. A mai fost elibe­rat din funcţie şi sancţionat cu "vot de blam cu avertisment" preşedintele CUASC Fundeni pentru lipsă de răspundere şi superficialitate în îndeplinirea sarcinilor încredinţate.

×
Subiecte în articol: special