x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Un viceamiral, două nave militare şi orchestra flotei a 6-a americane vizitează Constanţa

Un viceamiral, două nave militare şi orchestra flotei a 6-a americane vizitează Constanţa

24 Iun 2009   •   00:00
Un viceamiral, două nave militare şi orchestra flotei a 6-a americane vizitează Constanţa

La sfârşitul lunii mai 1989, Ion Coman i-a prezentat lui Nicolae Cea­u­şes­cu un raport semnat de ge­neralul Va­sile Milea. Ministrul Apă­rării Na­ţi­onale solicita aprobarea preşedintelui ţării în privinţa efectuării unei vizite în Portul Constanţa, în perioada 19-22 iunie 1989, a două nave militare ame­ricane – cru­ci­şătorul "San Jacinto" (CG-56) şi fregata "Klakring" (FFG-42).Totodată, comandantul Flo­tei a 6-a americane, viceamiralul J.D. Williams, precum şi orchestra Flotei a 6-a ur­mau să ajungă în municipiul Constan­ţa. Cu acelaşi prilej, un grup de ofiţeri şi marinari americani in­ten­ţi­o­­na să viziteze municipiul Bu­cu­reşti şi nordul Moldovei.

Ambele nave americane ce urmau să ajungă în Portul Constanţa făceau parte din Flota a 6-a, staţionată în Marea Mediterană. Crucişătorul "San Jacinto" a intrat în dotarea marinei americane la data de 23 ianuarie 1988, în prezenţa lui George Bush, care deţinea la acea vreme funcţia de vicepreşedinte al SUA. La rândul său, fregata "Klakring" a fost lansată la apă la 18 septembrie 1982 şi a intrat în dotarea marinei americane un an mai târziu (20 august 1983).

Deşi relaţiile politice dintre Ro­mâ­nia şi Statele Unite ale Americii erau afectate profund de diver­gen­ţele de opinii dintre Nicolae Cea­u­şescu şi o se­rie de congresmeni americani în le­gă­tură cu modul de respectare a drep­turilor omului în România, li­derul Par­tidului Comunist Român a aprobat la 1 iunie 1989, în întregime, pro­pu­ne­rile din raportul întocmit la 25 mai 1989 de gene­ralul Vasile Milea. (P.O.)
Tovarăşului Nicolae Ceauşescu
Secretar General al Partidului Comunist Român
Preşedintele Republicii Socialiste România


Ambasada SUA la Bucureşti a soli­citat acordul ca două nave militare, crucişătorul "SAN JACINTO" şi fregata "KLAKRING", să facă o vizită în Portul Constanţa în perioada 19-22 iunie 1989, la care vor participa şi viceamiralul J.D. Williams, comandantul Flotei a 6-a, împreună cu soţia.
Navele sunt dotate cu rachete antiaeriene, antisubmarine şi navă-navă, tunuri, torpile, cu câte două elicoptere şi scafandri de luptă, iar echipajele sunt formate din 53 de ofiţeri şi 526 de maiştri şi marinari.
Partea americană a rugat ca în program să se prevadă vizite protocolare la autorităţile civile şi militare, întâlniri sportive, vizitarea muni­cipiu­lui Bucureşti şi a nordului Moldovei, susţinerea unor spectacole de orchestra americană, precum şi vizitarea unor nave româneşti.

Vă raportăm că, potrivit aprobării dumneavoastră, primirea de nave militare americane şi astfel de acţiuni au avut loc şi în anii anteriori.

Propunem şi respectuos vă rugăm a aproba:
- intrarea în apele teritoriale ale RS România a celor două nave militare ame­ricane şi vizitarea Portului Constanţa;
- survolarea teritoriului ţării noastre în perioada 19-24 iunie a.c. de două avioane militare americane, care vor transporta o orchestră şi pe comandantul Flotei a 6-a;
- conducătorul marşului, însoţit de cinci-şase persoane, să fie primit la Ministerul Apărării Naţionale şi Comandamentul Marinei Militare, să viziteze Institutul de Marină, iar ceilalţi oaspeţi, locurile istorice, muzee şi obiective turistice;
- preşedintele Consiliului popular al municipiului Constanţa să primească pe conducătorul marşului, să facă o vizită de răspuns la bordul navei şi să participe, împreună cu unele persoane din munici­piu, la activităţi protocolare organizate pe timpul vizitei;
- vizitarea Capitalei şi nordului Moldovei de un grup de ofiţeri şi marinari americani, prin ONT "Carpaţi", contra cost;
- susţinerea de orchestra americană a două spectacole în municipiul Constanţa;
- oferirea de comandantul Diviziei 42 Maritime a unui dejun la care să participe 24 de persoane, aşa cum s-a procedat şi la vizitele anterioare;
- vizitarea navelor americane de 20 de ofiţeri români, precum şi a două nave ale marinei noastre militare de un număr si­milar de ofiţeri americani, luându-se măsuri pentru respectarea prevederilor Decretului nr. 408/1985 privind apărarea secretului de stat;
- depunerea unei coroane de flori la Monumentul Victoriei din Constanţa;
- transmiterea la radio şi publicarea în presa centrală şi locală a unor ştiri în legătură cu vizita;
- să se comunice părţii americane că elicopterele şi scafandrii nu se vor folosi fără aprobarea părţii române.

Cheltuielile cu caracter protocolar, de aproximativ 3.000 de lei, vor fi suportate de Ministerul Apărării Naţionale.

Ministrul Apărării Naţionale
General-colonel
(ss.) Vasile Milea


Arhivele Naţionale, fond CC al PCR - Secţia Administrativ-Politică, dos. nr. 5/1989

×
Subiecte în articol: special două constanta militare nave