x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special "Dacă e în Reader's Digest, sigur e adevărat"

"Dacă e în Reader's Digest, sigur e adevărat"

de Adriana V. Paduraru    |    24 Mai 2009   •   00:00
"Dacă e în Reader's Digest, sigur e adevărat"

Bogdan Vasile, general manager Reader's Digest România, vorbeşte despre studiul Trusted Brands, despre branduri şi despre cât de important este să fii pe primul loc.
         Jurnalul Naţional: Cum este privită publicaţia Rea­der's Digest în România?

Bogdan Vasile: Depinde de cine este privită. Dacă ne referim la cititori, conform sondajului Eu­ro­pean Trusted Brands 2009, cititorii noştri afirmă că într-o pro­porţie de 91% cred ceea ce citesc; 84% cred că e o revistă care îi re­pre­zintă; 85% au cules idei noi; 54% au cumpărat în urma re­clamelor; 31% au răspuns la publi­ci­ta­te. Dacă ne referim la piaţa de me­dia şi advertising, principala noa­stră preocupare este să expli­căm partenerilor noştri modelul business unic pe piaţa de publicaţii ro­mânească, în care 95% din tirajul de peste 100.000 de exemplare lu­nar este constituit de abonamente ce se distribuie prin in­ter­me­diul poştei, cu consecinţe directe în formatul revistei şi preţul de copertă.

         Ce înseamnă pentru Reader's Digest studiul Trusted Brands?

Dintr-un proiect inspirat care a demarat în UK în 2001, Trusted Brand a reuşit să se extindă ca ini­­ţiativă unică în 16 ţări europene şi, astfel, să devină unul dintre cele mai ample studii care se reali­zea­ză asupra consumatorului european. An de an avem un ba­ro­me­tru clar al încrederii şi reuşim să aflăm nu doar care sunt brandurile de încredere, dar care sunt şi atributele şi scorurile acestora, lu­crurile foarte clare care, în final, ar­gu­mentează alegerea votanţilor.

         De ce este Reader's Di­gest un "Trusted Brand"?

Revista a reuşit în cele peste opt decenii de existenţă să devină un brand şi să câştige încrederea ci­titorilor de pe mai multe con­tinen­te datorită politicii sale edi­tori­ale, care pune pe primul plan dreptul cititorului de a primi nu­mai informaţii reale, corecte şi ve­­rificate. De exemplu, Reader's Di­gest este una dintre puţinele pu­bli­caţii în care articolul nu pri­meşte bu­nul de tipar înainte de a tre­ce prin filtrul unui editor de "re­search" (cercetare/documentare - n.r.), o persoană care verifică fra­ză cu frază autenticitatea informa­ţi­ilor din revistă. De asemenea, există un regulament intern, res­pectat cu sfinţenie în toate cele 50 de ediţii, care reglementează felul în care publicitatea poate fi insera­tă în revistă, astfel încât să nu exis­te nici un risc de inducere în eroa­re a cititorului. Poate de aceea în SUA devenise la un moment dat populară o zicală cu care ne mândrim: "If it is în the Digest, it has to be true" ("Dacă e în Reader's Digest, sigur e adevărat").

         Cum este privit studiul Trusted Brands în Europa? Dar în România?

Atât în celelalte ţări participante, cât şi în România, an de an, TB (Trusted Brand - n.r.) reu­şeşte să genereze campanii consis­tente de PR şi evenimente cu ţi­nu­tă de gală. Constant, ne stau ală­turi parteneri media care au în­ţe­les importanţa iniţiativei noastre. Trusted Brand devine de la an la an tot mai popular şi datorită utili­zării logo-ului, un drept gratuit al tu­tu­ror participanţilor. Fie că oa­menii îl văd într-o farmacie, alături de vitamina lor de încredere, fie îl văd pe produsele electrocasnice din marile lanţuri de centre comer­ci­ale ori efectiv pe eticheta de produs al uleiului de gătit în care au cea mai mare încredere, toată această vizibilitate de care se bucură Trusted Brand ne ajută ca de la an la an să putem face din Trusted Brand un eveniment re­levant pentru consumatori şi pentru întreaga comunitate de media şi advertising.

         Cât de important este pentru o companie să se afle pe primul loc?

Faptul că o companie se află pe primul loc în topul încrederii cred că este cea mai mare re­cu­noaş­te­re a faptului că eforturile lor, fie că sunt produse sau servi­cii, s-au îndreptat în direcţia co­rec­tă. Anul acesta, la această întrebare, fiecare dintre ei a răspuns în paginile revistei RD Mai. Cred că este interesant să parcurgem răs­pun­surile lor şi vă invit să le citiţi!

         Trusted Brand România a ajuns deja la cea de-a no­ua ediţie. Cum au evoluat ci­frele, atât din punctul de ve­de­re al participării, cât şi din punctul de vedere al brandurilor?

Numărul de respondenţi este în­totdeauna determinat prin nu­mărul de chestionare trimise şi ra­tele de răspuns obţinute. Ci­fre­le trebuie să asigure reprezentativitatea sondajului, iar totalul la nivel european este în jurul a 24.000 de respondenţi. Este clar că pentru cei aflaţi în top 3 se duce o luptă fan­tastică de câş­tigare a încrede­rii. Pentru cei care se menţin în top, an de an, este o adevărată mândrie şi îşi eta­lează logo-urile primite ori de câte ori au ocazia. Din acest punct de vedere, în mare, românii ră­mân fideli multor branduri.

         Cum reacţionează ro­mâ­nii la asemenea sondaje?

Pentru cititorii noştri, obişnuiţi cu foarte multe sondaje Reader's Digest, Trusted Brand deja reprezintă un sondaj-tradiţie la care ei sunt foarte receptivi.

         Câţi dintre cei cărora li s-au trimis chestionare le-au trimis înapoi completate?

7.000 de abonaţi RD au primit chestionarele şi, ulterior, spre ana­li­ză, au fost trimise în Marea Britanie 1.025 de chestionare valide care au livrat rezultatele finale.

         Media este mai mare sau mai mică decât media europeană?

România a avut cea mai mare rată de răspuns - 14,6%, după Finlanda, faţă de o medie europeană de 7%.

         Există branduri care au dispărut din top faţă de ediţiile trecute?

Da, există branduri care au dispărut. Ca în orice activitate de marketing, lipsa comunicării, a relevanţei sau integrităţii cu care o companie comunică este imediat sancţionată de consumator prin scăderea parametrilor de notorietate sau modificarea percepţiei. În cazul nostru, a încrederii create în rândul cititorilor. Trusted Brand este o lecţie de încredere pentru fiecare dintre noi.

"Dintr-un proiect inspirat care a demarat în Marea Britanie în 2001, Trusted Brand a reuşit să se extindă ca şi iniţiativă unică în 16 ţări europene şi, astfel, să devină unul dintre cele mai ample studii care se realizează asupra consumatorului european"
"Reader's Digest este una dintre puţinele publicaţii în care articolul nu primeşte bunul de tipar înainte de a trece prin filtrul unui editor de «research» (documentare - n.r.), o persoană care verifică frază cu frază autenticitatea informaţiilor din revistă"

Bogdan Vasile

×