x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Centru Pestalozzi în Capitală

Centru Pestalozzi în Capitală

de Vlad Teodorescu    |    08 Apr 2011   •   17:19
Centru Pestalozzi în Capitală

Perfecţionarea cadrelor didactice din Bucureşti prin Programul Pestalozzi se desfăşoară, începând de săptămâna trecută, în cadrul unui nou Centru de Documentare şi Diseminare a Proiectelor Consi­liului Europei, inaugurat la Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, din Sectorul 6 al Capitalei. Programul se de­ru­lea­ză sub egida Convenţiei Culturale Europene, în­ce­pând din 1969, şi cuprinde stagii de formare conti­nuă de scurtă durată (3-5 zile), organizate în toate statele membre ale Consiliului Europei şi în celelalte state părţi la Convenţie. „Prin programul Pestalozzi sunt ofe­rite burse personalului didactic, în vede­rea îm­bo­găţirii experienţei profesionale, stabilirii unor le­gă­turi cu cadre didactice din alte ţări pentru schimburi de idei, infor­ma­ţii sau materiale didactice. Cu­noş­tin­tele, abilităţile şi experienţele dobândite de par­­ti­cipanţi sunt apoi diseminate unui nu­măr cât mai mare de profesionişti din me­diul educaţional din România.

Periodic, ex­perţi români în educaţie par­ticipă la pro­­gramele de formare de formatori de­ru­late de Consi­liul Europei. Unităţile de formare con­ce­­pute de specialiştii români for­maţi prin aceste mo­dule sunt pilotate la ni­vel na­ţi­o­nal, după care vor in­­t­ra în baza de resurse didactice ale Consiliului Eu­r­o­pei”, afir­mă Simona Crăciun, consilier în cadrul Di­­recţiei de Relaţii Internaţionale din Mi­nis­terul Edu­ca­ţiei şi Cercetării. „Instituţia noastră a fost selectată pentru a deveni un ast­fel de centru datorită implicării sa­­le în acest tip de activităţi pe parcursul anilor şco­­lari trecuţi”, arată Daniela Beuran, director al Liceului „Eugen Lovinescu”, participant la programul Consi­li­u­lui Europei de for­mare de formatori pentru implemen­tarea proiectelor Pes­ta­loz­zi în ţara noastră.

Prima unitate de formare intitulată „Di­ver­sitatea con­­­cepţiilor despre lume şi cu­noaşterea lumii în cla­să” va fi pilotată, miercuri, cu ocazia inaugurării cen­tru­­­­lui, eve­niment la care au participat reprezen­tan­ţi ai Ins­pectoratului ficolar din Capita­lă şi ai au­to­ri­tăţilor lo­­­ca­le, directori de uni­tăţi şcolare, profesori metodişti, con­­­silieri pentru pro­iec­te şi programe educative.

Programul poartă numele pedagogului elveţian Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), cunoscut ca părintele pe­da­go­­giei centrate pe dezvoltarea abi­li­­tă­­ţilor in­te­lectuale, afective şi manuale ale celui ce în­va­ţă.

×
Subiecte în articol: reportaj