x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Arte Vizuale Un prozator profund livresc

Un prozator profund livresc

de Claudia Daboveanu    |    03 Apr 2011   •   20:11
Un prozator profund livresc

159532-sadoveanu-mihail.jpg● Jurnalul Naţional: Sadoveanu măr­turiseşte că în romanele sale is­to­rice a pus mare preţ atât pe iz­voa­re­le scrise de cronicari, cât şi pe lim­ba în care aceştia şi-au redactat le­to­­pi­seţele. "Zodia Cancerului" nu e o excepţie de la această regulă pe care scriitorul şi-a impus-o. Totuşi, "Zo­­dia…" e şi ficţiune. Ce şi cât e is­to­­­rie şi unde începe (şi cum) arta li­te­­­ra­ră a lui Sadoveanu, în ceea ce pri­­­veş­te strict acest roman?

Cosmin Ciotloş: Acum, dacă e să spunem adevărul până la capăt, nici sursele lui Sadoveanu nu sunt chiar curat istorice. Neculce, de la al că­­rui Letopiseţ porneşte povestea din "Zodia..", e la rândul lui un prozator. (În fond, l-am studiat cu toţii la ore­le de română, nu la cele de istorie.) Eve­nimentele pe care le povesteşte nu-i sunt indiferente. Le colorează în funcţie de simpatii şi antipatii. Le mai schimbă însă şi contururile. Pentru unii domnitori e mumă, cum se spu­ne, dar pentru cei mai mulţi e ciu­mă. Are prejudecăţi. Dar are şi ta­lent. Prin urmare, Sadoveanu a avut de prelucrat mai degrabă un document sufletesc. Un document de stil. Care nu impune cine ştie ce constrângeri. De la câteva pagini, câte dedică Ne­culce celor trei "mandate" ale lui Duca, până la romanul articulat din 1929 e o distanţă! Apropo de istorie versus literatură, aş mai aminti un lu­cru, asupra căruia n-am insistat în pre­faţă. Fără excepţie, comentatorii "Zodiei.." au plasat începutul acţiunii în toamna lui 1679. Când Duca nu se înscăunase încă! Abia în decembrie avea să redevină domn. Neculce (că tot vorbeam de el) e, în acest sens, cât se poate de explicit. Numai că Sa­do­veanu se abate de la rigoare, face o greşeală de calcul care, iată, su­pra­vie­ţu­ieş­te până astăzi. E încă un argument în ce priveşte triumful ficţiunii.

● Faceţi, în prefaţa pe care aţi inti­tu­lat-o "Scrisori pierdute", unele re­­fe­riri la opera lui Caragiale. Mai… la vale, amintiţi uluitorul dez­no­dă­mânt al istorioarei cinegetice care sea­­mănă atât de bine cu genul de umor pe care-l preferă Umberto Eco. Să fie aceste "ingrediente" in­te­­li­­g­ent plasate în arta naraţiunii o mo­meală pentru cititorul curios şi un deliciu pentru lectorul avizat?

Întrebarea se leagă de ce-am discutat înainte. Multă vreme s-a crezut la noi că Sadoveanu e un autor spontan. Din anii ’80 însă, impresia aceasta a început să piardă teren. Sa­do­vea­nu e, desigur, un mare prozator, dar unul profund livresc. Au arătat-o convingător şi Nicolae Manolescu, şi Alexandru Paleologu. A simţit-o şi Ovid. S. Crohmălniceanu. Să ne în­ţe­legem, nu de compilaţie e vorba, ci de o întreagă viziune asupra lumii. O viziune care pune în centrul aceste­ia cartea. Adică, aşa cum o gândeau cei vechi, suportul înţelepciunii. Iar în­ţe­lepciunea e arareori gravă. Sunt în "Zodia..." destule episoade care-o do­ve­desc. Cel la care mă refer în fi­na­lul prefeţei e emblematic.

Uneori in­te­li­genţa şi umorul salvează vieţi. Cât pri­veşte relaţia subtilă dintre arta lui Sadoveanu şi aceea a lui Caragiale ar fi o sumedenie de lucruri de spus. Câţi mai ştiu că în primul lui volum de "Povestiri", din 1904, Sadoveanu are o bucată, "Hanul boului", care e un pandant perfect al mult mai cu­nos­cutei "La hanul lui Mânjoală"?

● Această scriere a lui Sa­doveanu nu e atât de cunoscută precum, să zicem, "Fraţii Jderi" ori "Baltagul". De ce?

Aici mă tem că sunt de vină pro­gra­mele şcolare. Mi-amintesc că în manualul du­pă care am stu­diat eu, "Balta­gul" era obligatoriu. "Fraţii Jderi" şi "Zodia Cancerului" însă aveau un statut op­ţi­o­nal. Profesorul pu­tea alege între cele două romane is­to­rice. Şi, de obicei, îl alegea pe cel dintâi. Fiindcă aco­lo erau eroii. Acolo erau persona­je­le exemplare. Mode­le­le. Canonul di­dactic are acest neajuns. El vrea să ţi­nă seama şi de o se­rie de criterii mo­r­ale. Să facă edu­caţie. Să pună te­me­lia. Restul, se spu­n­e, vine pe urmă. Gustul se formează mai târziu. Aşa o fi? Mie concepţia aceasta mi se pare per­dantă. Fiindcă îl subestimează pe elev. Mai firesc ar fi ca adolescenţii să citească tot ce e va­lo­ros. Nu-i nimic dacă nu înţeleg fie­care nuanţă. Dacă nu-s, cultural, des­tul de copţi. Va veni şi vremea ace­ea. Important e să se obişnuiască. Să se-nveţe din timp cu exigenţa es­te­tică. Le va fi atât de necesară când vor creşte!  

● Uimirile de tot soiul care-l în­cear­că pe abatele de Marenne când pă­trunde-n spaţiul mioritic – de la ul­ti­mele exemplare de zimbri la gustul şi reţeta ciorbei de potroace – (oare la ce se aştepta?) mă duc cu gân­dul la mult mai actualul Robert Kaplan, care spunea în "Fantomele Balcanilor" că România e spaţiul unde poţi întâlni şi cei mai capabili şi instruiţi oameni, dar şi cele mai mari canalii (vezi în "Zodia…" Curtea domnească de la Iaşi, ju­mă­ta­te abator, jumătate salon literar!). Vom scăpa vreodată, oare, de aceste etichete jurnalistico-li­te­rare de spa­ţiu al parado­xu­rilor (nimeni nu uită să puncteze mai ales aspectele ne­­­gative…) care totuşi atrage ire­zistibil?

O să vă surprin­dă, poate, dar eu unul sunt des­tul de înţelegător cu aceste me­teh­ne. Aşa paradoxală cum e, lumea ro­mâ­nească nu e, totuşi, câ­tuşi de puţin plictisitoare. De Ma­renne găseşte puterea de a se bucura de toate câte-i ies în cale. Asis­tă la un spectacol care-l fascinează. La Paris şi la Ţarigrad politica e la fel de mur­dară ca la Iaşi. Intrigi se ţes şi colo, şi colo. Să nu ne prefacem că n-o ştim. De Marenne e el abate, dar nu e un sfânt. Chiar dumneavoastră vor­biţi despre o atracţie irezistibilă. Păi, dacă e irezistibilă, de ce să ne punem noi de-a curmezişul? De ce să-i rezistăm?

×
Subiecte în articol: biblioteca pentru toţi