x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Agenda Elenei Ceauşescu 2 octombrie 1989

2 octombrie 1989

de Lavinia Betea    |    02 Oct 2009   •   00:00

Prima întrevedere din ziua de luni, 2 octombrie 1989 a fost cu Poliana Cristescu (orele 9:20-10:05). Un mo­ment de destindere de începutul săptămânii când, la o cafea, prima doamnă a României îi va fi povestit sfârşitul de săptămână celei pe care şi-o dorise succesoare.  

Discuţia cu Emil Bobu (orele 10:20-10:35) putea să însemne transmiterea in­dicaţiilor pentru programul co­mi­siei lor de cadre din acea zi. Căci a ur­mat una dintre cele mai lungi şedinţe din an ale triumviratului Elena Ceau­şes­cu, Emil Bobu şi Constantin Radu (orele 10:45-13:00).

După-amiaza a fost consacrată şe­din­ţelor de lucru de la săliţă prezidate de Nicolae Ceauşescu. Prima dintre ele e consemnată în agendă ca fiind pe probleme de chimie (orele 16:15-17:00), cea de-a doua - organigrama Mi­nisterului Metalurgiei (orele 17:15-19:20). Cuvânt greu în stabilirea acelei or­ga­nigrame l-au avut, de­sigur, con­clu­ziile comisiei de cadre con­duse de Ele­na Ceauşescu. Luni, 2 oc­tombrie s-a decis asupra componenţilor "no­men­­­cla­­turii 2" din meta­lu­r­gie. Ştia To­va­ră­şa că aplica în­vă­ţă­tu­ra lui Stalin?!

Comisia condusă de ea era o "ema­na­ţie" a practicii începute la Kremlin în 1924. Atunci fusese creată o secţie de organizare, verificare şi control pen­tru nominalizarea cadrelor din apa­ratul superior de partid, adminis­tra­­ţie, gu­vern, servicii speciale, ar­ma­tă, eco­nomie şi cultură. Nu era însă nici acesta o pură invenţie stalinistă, ci un transfer al practicilor comin­ter­nis­te. Cu deosebirea că la "re­vo­lu­ţio­na­rii de pro­­fesie" - expediaţi în cele pa­tru zări cu misiunea revoluţiei mon­diale - nu se putea vorbi de privilegii.

Înalţii activişti ai partidului nomi­na­lizaţi pe lista 1 (cadre de partid) şi lis­ta 2 (cadre superioare din economie şi celelalte sectoare menţionate) au alc­­ătuit din 1924 încoace casta no­menclaturii. În studiul consacrat acestor privilegiaţi, M. Voslensky (1980) a analizat dictatura acestei clase para­z­i­t­are care aspira la puterea asupra lumii. Dar auzise vreodată Tovarăşa des­pre acestea? "Învăţase" şi ea, pro­babil, ce­va istorie din prietenia cu foste ilega­­liste şi soţii de foşti cominternişti: ne­vasta lui Răutu, a lui Borilă, a lui Dră­­­ghici... Dar să-i aducă aminte, dintre nomenclaturişti cine-ar fi în­drăz­nit?

×
Subiecte în articol: agenda