x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Ceauşescu n-a vrut să repete ce spusese în august 1968

Ceauşescu n-a vrut să repete ce spusese în august 1968

05 Dec 2009   •   00:00
Ceauşescu n-a vrut să repete ce spusese în august 1968
Sursa foto: Arhivele Naţionale/

După întoarcerea de la Moscova, Ceauşescu şi-a reluat marţi programul obişnuit. De două ori în cursul zi­lei - o dată înainte de prânz, a doua oară către seară - au fost che­ma­ţi la "săliţă" tovarăşii membri în Bi­roul Permanent al Comitetului Po­litic Executiv. Erau printre primele şedinţe "oficiale", de vreme ce componenţa Biroului fusese stabilită de numai trei zile, la şedinţa Comitetului Politic Executiv de la 1 decembrie.

La una dintre şedinţe, Ceau­şes­cu i-a chemat să le spună că "s-a pus aşa, o problemă". Îi găsise şi soluţia, dar, formalist din fire, le-a cerut totuşi părerea şi colegilor de Birou. În ziua precedentă, statele membre ale Tratatului de la Varşovia intrate în Cehoslovacia în vara lui 1968 se delimitaseră de acţiunea de atunci şi o calificaseră drept o greşeală.

Ime­diat, partidele comuniste est-eu­ropene dăduseră declaraţii oficiale în acest sens, iar pe Ceauşescu îl muncise gândul dacă are rost să facă întocmai sau nu. Şi singur a conchis că nu, România declarase ce avea de declarat chiar la momentul produ­cerii evenimentelor. Mingea aruncată de Ceauşescu a fost prinsă rapid de Gogu Rădulescu. Repetând chiar vorbele şefului - "Nu are rost", a propus să se publice un "comentariu". A rămas cum s-a stabilit, iar Ceau­şescu a dat "linia" - ce să se scrie şi ce nu, şi unde să pice accentele.

Mulţi au fost curioşi ce se vorbea şi cum curgea discuţia în nucleul prim al puterii comuniste. Dincolo de aportul informaţional al steno­gra­melor, ilustrative sunt acestea şi pentru relevarea practicilor de conducere, a "stilului de management" - i s-ar spune astăzi -, a mo­dului cum se ajungea la o decizie sau alta.

Redăm stenograma şedinţei Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 5 decembrie 1989, unde s-a discutat despre reacţia României faţă de condamnarea invaziei în Cehoslovacia după 21 de ani de la producerea evenimentului. (Cristina Diac)


Au participat tovarăşii: Emil Bobu, Elena Ceauşescu, Constantin Dăs­că­lescu, Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Rădulescu, Ion Dincă, Ilie Matei, Silviu Curticeanu.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Uite, to­va­­ră­şi, s-a pus aşa o problemă, dacă să dăm o declaraţie la Agerpres în le­gă­­tură cu poziţia României faţă de in­­ter­venţia unor ţări socialiste în anul 1968 în Cehoslovacia. Cu­noaş­teţi că ceilalţi au dat. Tovarăşii au fă­cut aici un proiect de declaraţie pe cinci pagini. Acum nu ştiu dacă are rost într-adevăr să mai dăm, pentru că în perioada aceea am făcut cu­noscută poziţia noastră. A fost convocată şi Marea Adunare Naţională.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: A fost o poziţie bună ce am spus atunci, aşa că eu cred că acum nu are rost să mai dăm o declaraţie, ci să facem un comentariu.

● Tov. Elena Ceauşescu: Da, un comentariu, nu o declaraţie.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Eu zic că un mic comentariu, pentru că noi ne-am exprimat atunci poziţia şi toată lumea ştie.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Ei au acum la ei multe probleme, mai multe decât în 1968.

● Tov. Elena Ceauşescu: Au atâtea probleme la ei acum, chiar mai mari decât în 1968. De acestea ar trebui să se ocupe acum.

● Tov. Constantin Dăscălescu: Aţi văzut în discuţiile care au fost la Moscova.

● Tov. Elena Ceauşescu: Mai important este ce au ei de făcut acum.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: De aceea, eu zic că un comentariu este mai potrivit.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: În orice caz, să spunem că a fost un act care nu trebuia să se petreacă.

● Tov. Elena Ceauşescu: Consider că un comentariu foarte scurt putem face, în care să arătăm că România nu a fost şi nu este pentru amestec de nici un fel în treburile altor state. Deci, în felul acesta să se spună că România nu a fost şi nu este nici acum pentru amestec în treburile interne ale altor state.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Însă, şi într-un fel şi în altul trebuie să su­bliniem necesitatea ca partidele din fiecare ţară să acţioneze ferm pentru dezvoltarea socialismului, să acţioneze împotriva forţelor contrarevoluţionare, a activităţii de destabilizare din partea forţelor imperialiste. Să comentăm acest lucru.

● Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie să se arate că au obligaţia faţă de clasa muncitoare în acest sens.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Să legăm faţă de situaţia de acum.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Trebuie ca în situaţia actuală ei să aibă o atitudine foarte demnă.

● Tov. Nicolae Ceaşescu: Trebuie să fi venit şi Mitea aici. În acest fel să faceţi comentariul, un mic comentariu.

● Tov. Elena Ceauşescu: Un comentariu de presă.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Însă pe care să-l legăm de situaţia actuală, de necesitatea neamestecului în treburile interne, că este necesar ca forţele partidului să acţioneze ferm pentru dezvoltarea socialismului şi că trebuie să respingă orice amestec din afară în treburile interne.

● Tov. Elena Ceauşescu: Este cu atât mai necesar astăzi să tragă concluzii din ce istoria ne-a învăţat, că orice amestec din afară nu trebuie încurajat.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Mai ales as­tăzi, când se intensifică activitatea de amestec în treburile altor state, de destabilizare, se impun unirea tu­turor forţelor progresiste, a po­porului pentru apărarea socialismului, pentru dezvoltarea indepen­dentă... În felul acesta trebuie pus.
Bine, hai să procedăm aşa, să facem un comentariu, pentru că nu trebuie să facem o declaraţie.

● Tov. Elena Ceauşescu: Nu are rost să facem acum o declaraţie.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Să pro­ce­dăm aşa, să facem un comentariu, cum am discutat.
Bine, cu asta am terminat.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 68/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr