x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei Jurnalul zilei: 22 ianuarie 1989

Jurnalul zilei: 22 ianuarie 1989

de Ilarion Tiu    |    22 Ian 2009   •   00:00

Mai erau două zile până la aniversarea Unirii din 1859. Agenţia de presă Agerpres, precum şi ziarele locale şi centrale îşi ţineau la curent cititorii cu manifestaţiile "oamenilor muncii" faţă de eveniment."Vin’ la Milcov cu grăbire"
La Focşani, oraş cu importanţă istorică pentru Unirea din 1859, festivităţile legate de aniversare au fost organi­zate de Consiliul Judeţean Vrancea, în vederea educării în spiritul "politicii şi culturii socialiste" a cetăţenilor. La ma­nifestarea "Unirea din 1859 – temelie a statului naţio­nal unitar român", cadre didactice universitare, profesori şi muzeografi au "relevat lupta de veacuri a poporului român pentru libertate şi unitate naţională, semnificaţia actului de la 24 ianuarie 1859, importanţa acestuia pentru destinul viitor al poporului", anunţa comunica­tul Agerpres de la 22 ianuarie 1989. La Întreprinderea de Confecţii din Focşani, lucrătoarele au ascultat expune­rea "Unirea Moldovei şi Munteniei – act de importanţă vitală în istoria poporului român", prezentată de responsabilii cu propaganda ai unităţii.

Sindicatele ţărilor socialiste, la sfat
La Budapesta s-au încheiat lucră­rile consfătuirii preşedinţilor centralelor sindicale din ţările socialiste ale Euro­pei. Au participat delegaţi din Bulga­ria, Cehoslovacia, Republica Demo­cra­tă Germană, Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria şi Uniunea Sovie­tică. România a fost reprezentată de Miu Dobrescu, preşedintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Sindica­liştii din "ţările frăţeşti" au aflat de la Miu Dobrescu că muncitorii români ofe­reau un "sprijin ferm faţă de ini­ţiativele şi demersurile tovarăşului Nicolae Ceauşescu pentru destinde­rea şi dezarmarea în Europa şi în în­treaga lume, pentru edificarea unei Europe unite, în diversitatea orândui­rilor sociale, o Europă a statelor libere, independente şi suverane, a progresului şi a păcii".

Cu Tovarăşul pe şosele

Şoferii din judeţul Bacău au fost mustraţi de ziarul local al partidului, Steagul Roşu, că uitaseră regulile de circulaţie în situaţia când se intersectau cu o coloană oficială. În cadrul an­chetei "Cum procedaţi în cazul întâl­nirii cu o coloană oficială?", redactorii publicaţiei au descoperit că întrebarea a pus în dificultate "nu mai pu­ţin de 30 de conducători auto, într-un interval de timp foarte scurt – doar 90 de minute, dintr-un număr de 200 de subiecţi care au fost testaţi, desigur, în condiţii de trafic". "Deşi pentru astfel de situaţii este prevăzută sancţiunea suspendării dreptului de a conduce un autovehicul – continua articolul – pe o perioadă cuprinsă între o lună şi trei luni, de această dată s-a aplicat măsura testării celor culpabili la re­gulile de circulaţie."
Pentru a nu se repeta situaţia, Stea­gul Roşu tipărea pasaje din articolul 15 al Regulamentului pentru aplicarea Decretului 326/1966: "La semnalul dat din autovehicul, prin balansarea bastonului de circulaţie în plan vertical de un ofiţer sau subofiţer de Miliţie care însoţeşte o coloană oficială de autovehicule ori prin folosi­rea prelungită a mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească de îndată vehiculele în afara părţii carosabile sau cât mai aproape de bordură ori acostament, până la trecerea coloanei.
Când semnalul de oprire se adre­sea­ză unui anume conducător de ve­hi­cul, acesta este obligat să oprească pe partea dreaptă a drumului, cât mai aproape de trotuar sau acostament ori, dacă este posibil, în afara părţii carosabile. Aceeaşi obligaţie revine conducătorului de vehicul şi la semnalul luminos intermitent cu ins­crip­ţia «Stop, Miliţia», instalat pe un auto­vehicul al Miliţiei, ori cu bastonul de circulaţie sau braţul întins orizontal de un ofiţer sau subofiţer de Miliţie".

Sporturile de iarnă şi sănătatea
Revista Sănătatea din ianuarie 1989 îi îndruma de români să practice frecvent sporturile de iarnă, pentru a-şi menţine tonusul stării de sănătate: "În lumea contemporană preocupa­rea pentru promovarea medicinei omu­lui sănătos, pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor prin ani­hi­larea factorilor de risc capătă o im­por­tanţă medicală şi socială tot mai mare. Tot mai multe îmbolnăviri pro­vin din triada funestă a celor trei S (sedentarism, supraalimentaţie, stres), care iarna se manifestă cu mai multă putere. Există însă şi antidotul, ne­medicamentos şi la îndemâna oricui. Există un «S» salvator, redutabil în lup­ta cu triada amintită. Acesta este Spor­tul în toate formele lui, a cărui prac­ticare nu are limită de vârstă, de sex sau de ocupaţie. Asociem adesea, în mod greşit, sportul numai cu for­ma sa de vârf, cel de performanţă, ui­tând şi neglijând practicarea sportului fizic şi psihic a fiecăruia şi a tuturor".

Comerţul produselor nefolositoare

La magazinele "Romanţa", "Mercur" şi "Foto" din Craiova, filmele foto se dădeau fie "pe sub mână", fie contra achiziţionării unor produse care nu aveau vânzare. Cel puţin aşa reclama cetăţeanul Aurelian Târziu, printr-o scrisoare trimisă la Flacăra. Acesta înştiinţa redacţia ziarului că "vânza­rea filmelor color sau alb-negru «Azomureş» erau condiţio­nate fie de un termometru, fie de altceva ce nu-ţi făcea trebuinţă. În afară de acest fapt, nu toţi clienţii erau serviţi la fel. Unii primeau şi zece filme dacă acceptau zece pache­te de revelator. Atunci când mi-a ve­nit rândul, solicitând două filme, mi s-a replicat că «nu eşti fotograf» şi am luat doar unul".

×