x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Cerem demisia imediată a lui Ceauşescu!

0
14 Noi 2009 - 00:00
În prima jumătate a lunii noiembrie 1989, Radio Europa Liberă a di­fu­zat o scrisoare deschisă primită la re­dac­ţie şi semnată Comitetul de Re­dre­sare Naţională din cadrul PCR. În afară de analiza formelor îmbră­cate de comunismul de tip "faraonic" în Ro­mânia şi un apel către guvernele comuniste şi tările vestice de a boicota regimul de la Bucureşti, semnatarii au trimis şi un program de reformare a socialismului românesc.

CEREM:
1. Demisia imediată a preşedintelui N. Ceauşescu din toate funcţiile pe linie de partid şi de stat.

2. Demisia imediată a prim-vice­prim-ministrului E. Ceauşescu, din toate funcţiile pe linie de partid şi de stat.

3. Retragerea lor cu domiciliul forţat în localitatea Scorniceşti, până la cla­rificarea daunelor aduse ţării.

4. Instituirea unei comisii, formate din reprezentanţii tuturor păturilor sociale, membri de partid şi membri din rândul populaţiei fiecărui judeţ, precum şi din jurişti, economişti etc., care să ancheteze prejudiciile aduse ţării de familia Ceauşescu, să stabilească daunele produse, iar conclu­ziile să le prezinte Procuraturii Ge­nerale în cel mult şase luni, în vederea recuperării acestor daune şi pedepsirea exemplară a vinovaţilor.

5. Formarea unei comisii care să facă propuneri Marii Adunări Naţio­nale, în termen de trei luni, cu privire la modificarea Constituţiei.

6. Formarea unui nou Guvern, dintr-un număr de cel mult 20 de persoane, care să reprezinte toate clasele şi păturile sociale din ţara noastră în mod proporţional, fie membri de partid, fie nemembri.

7. Preşedintele RSR va fi ales de în­tregul popor prin vot secret, universal şi direct, pentru o durată de cinci ani, pe baza propunerilor făcute de o Comisie centrală de propuneri. Ace­laşi preşedinte nu poate fi propus - sub nici un motiv - decât încă o legislatură de cinci ani, indiferent de merite ori rezultate.

8. Comisia centrală de propuneri, pe baza unei largi consultări cu re­pre­zentanţii judeţelor, va prezenta mini­mum doi candidaţi, din care poporul va alege pe cel care-l consideră mai apt pentru o asemenea funcţie.

9. Se interzice cu desăvârşire orice manifestare de cultul personalităţii, afişare de portrete, ori organizarea de întruniri publice, care să elogieze personalităţi ale vieţii publice, indiferent de funcţia ce o deţin. În timpul campaniei electorale de alegeri a pre­şe­dintelui ţării, vor putea fi expuse portretele candidaţilor, în vederea cu­noaşterii lor de alegători, după care vor fi retrase şi distruse.

10. Se interzice cu desăvârşire folo­sirea presei, a radioului sau televiziunii, în scopul proslăvirii unor persoa­ne, indiferent de merite, ori funcţie în aparatul de partid şi de stat.

11. Orice manifestare de cult al personalităţii se consideră un fapt degradant, sub demnitatea umană şi dezgustător.

12. Preşedintele ţării, în afară de prerogativele sale, va mai prelua şi atri­buţiile primului-ministru.

13. Nu se permite sub nici un motiv cumularea de funcţii pe linie de partid şi de stat. (...)

15. Marea Adunare Naţională este organul suprem al puterii de stat şi unicul organ legiuitor al RSR.

16. Consiliul de Miniştri, organul suprem al administraţiei de stat, este pro­pus de preşedintele republicii pen­tru o perioadă de patru ani şi apro­bat de Marea Adunare Naţională. În exercitarea atribuţiilor sale pe te­ritoriul ţării se conduce după Constituţie, legile aprobate de Marea Adu­nare Naţională, precum şi propriile hotărâri şi decrete, rectificate de Marea Adunare Naţională.

17. Consiliul de Miniştri este răspun­zător de activitatea sa în faţa MAN şi a poporului, cărora le prezintă de cel puţin două ori pe an dări de seamă. De asemenea, orice ministru poate fi interpelat de deputaţii MAN în se­siuni, ori în mod public, prin presă, radio sau televiziune.

18. Organele judecătoreşti, Tribu­nalul Suprem şi Procuratura Generală se supun numai legilor şi răspund de activitatea lor în faţa MAN.

19. Politica internă şi externă a ţării este elaborată de Consiliul de Miniştri şi aprobată de MAN.

20. Pe plan intern, Consiliul de Mi­niştri va elabora în termen de şase luni un proiect de măsuri în vederea descentralizării şi redresării întregii structuri economice şi sociale şi va avea în vedere următoarele:

21. Reorganizarea industriei pe baze ştiinţifice, care să ducă la creşterea venitului naţional şi la lărgirea bazei tehnico-materiale.

22. Continuarea industrializării so­cialiste prin stabilirea unui ritm de dezvoltare proporţional cu posibilităţile venitului naţional şi cu volumul fondului de acumulare care nu va fi mai mare de 25% din venitul naţional. Rentabilizarea tuturor întreprinderilor, iar cele care nu pot lucra cu întreaga capacitate din cauza lipsei de materii prime, energie etc. vor fi închise parţial sau total, după caz.

23. Reorganizarea agriculturii pe baze noi, în vederea creşterii eficien­ţei acesteia, pentru a putea asigura necesităţile consumului intern şi nu­mai prisosul va fi destinat exportului.

24. Reorganizarea celorlalte sectoare economice, a învăţământului şi cul­turii, a sănătăţii publice, a finan­ţe­lor, cooperaţiei meşteşu­gă­reşti, a sectorului particular etc.
25. Ridicarea imediată a salariilor în mod proporţional, în aşa fel încât fiecare cetăţean salariat să poată duce o viaţă civilizată, având posibilitatea să-şi procure strictul necesar pentru el şi familia sa. În funcţie de preţurile actuale la produsele cu amănuntul, nici o persoană salariată din mediul urban nu va putea avea un salariu mai mic de 3.500 lei, iar din mediul rural, de 2.500 lei. Pensiile şi ajutoarele sociale se vor mări în mod corespunzător. (...)

27. Se interzice cu desăvârşire în industrie, agricultură, administraţia de stat, comerţ, finanţe etc. desfă­şu­rarea de activităţi care să depăşească opt ore de muncă. În situaţii deosebite şi unde nu se pot organiza schimburi, depăşirea celor opt ore de muncă se poate face numai cu consimţământul persoanei şi cu o remuneraţie care să nu fie mai mică de 50% din salariu.

28. Presa, radioul, televiziunea şi celelalte mijloace de informare se ghidează în activitatea lor după legile statului, principiile etice fundamentale ale poporului şi sunt răspun­ză­toare de activitatea lor în faţa Consi­liului de Miniştri. Vom avea în vedere în permanenţă că trebuie să slujească cu devotament interesele întregului popor, să informeze complet orice aspect al activităţii pe linie de partid şi de stat, indiferent de poziţia orga­nismului respectiv.
Presa, radioul, televiziunea şi celelalte mijloace de informare sunt obligate să publice toate ştirile din activitatea instituţiilor ţării, fără trunchieri şi denaturări. Publicarea unor ştiri false, eronate, indiferent din vina cui, va fi sancţionată potrivit legii.

29. Drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor vor fi prevă­zute în Constituţia ţării.

30. Nici un cetăţean, indiferent de poziţia sa socială, naţionalitate, reli­gie, rasă sau sex nu poate fi reţinut, an­chetat sau arestat fără să existe probe temeinice împotriva lui că a săvârşit o faptă prevăzută şi pedepsită de lege. Nimeni nu poate fi reţinut de organele de cercetare fără aprobarea Procuraturii şi mai mult de opt ore. În mod obligatoriu, trebuie să i se asi­gure un apărător şi să i se aducă la cu­noştinţă învinuirea.

31. Arestarea se poate face numai pe baza unui mandat de arestare, emis de Tribunal sau Procuratură, în afara cazurilor de flagrant delict.

32. Fiecare cetăţean are dreptul să-şi aleagă liber reşedinţa, în orice oraş sau localitate din ţară, inclusiv în Bucureşti, fără nici un fel de restricţii.

33. De asemenea, este liber să-şi părăsească ţara definitiv ori temporar pe baza unei simple cereri. Cererile de plecare definitivă vor fi rezolvate de organele competente, în cel mult trei luni, iar cele de plecare temporară în cel mult 30 de zile, paşapoartele fiind la purtător. (...)

37. Cetăţenilor RSR li se garantează li­bertatea cuvântului, a presei, a întru­ni­rilor, a mitingurilor şi demonstra­ţiilor.

38. În cazul unor litigii între oa­me­nii muncii din industrie, cooperaţie, administraţie de stat, agricultură, i­n­diferent de natura lor, cu organele puterii de stat, conducerii întreprin­de­rilor locale ori centrale care nu pot fi soluţionate pe calea unor tratative, între delegaţii ambelor părţi, oamenii muncii îşi pot apăra drepturile şi prin organizarea de greve.

39. Dreptul de proprietate perso­nală este ocrotit de lege. Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile provenite din mun­că, care sunt nelimitate, casa de locuit, terenul pe care se află, grădina, te­re­nul agricol dat în folosinţă veşnică, ate­lierul, manufactura, prăvălia şi bu­nurile de uz şi confort personal. Mijloa­cele de producţie proprietate personală nu pot fi folosite pentru exploatarea de alte persoane.

40. Deputaţii în MAN se aleg pe circumscripţii electorale pentru o durată de cinci ani, iar fiecare circumscripţie alege un singur candidat, din cel puţin trei propuşi.

41. Votarea în MAN se face în mod secret şi direct. Toate legile votate în MAN, convenţiile, tratatele, interpe­lă­rile adresate Consiliului de Miniştri, dis­cuţiile deputaţilor, vor fi date pu­blicităţii.

42. Preşedintele RSR este răspun­ză­tor în faţa MAN şi a întregului popor pentru activitatea sa, prezentând dări de seamă asupra exercitării atri­bu­ţiilor sale şi asupra dezvoltării statului, de cel puţin două ori pe an.

43. Pe plan extern, România, pe ba­za respectării principiilor de ne­ames­tec în treburile interne, de respectare a independenţei şi suve­ra­ni­tăţii, a avantajului reciproc, a ega­lităţii tutu­ror ţărilor, ca membră CAER, va conti­nua să lărgească şi să diversifice re­la­ţiile politice, economi­ce şi sociale cu toate ţările socialiste şi în primul rând cu URSS, marea noastră prietenă şi ve­cină. De asemenea, pe baza res­pec­tării aceloraşi principii, va continua dez­voltarea şi întărirea relaţiilor cu statele în curs de dezvoltare şi cu cele nealiniate. O atenţie deosebită va fi acordată intensificării relaţiilor cu ţările dezvoltate din punct de vedere economic.

44. Ca membră a Tratatului de la Varşovia, va participa la înfăptuirea pro­gramului acestui organism, mili­tând în acelaşi timp pentru găsirea celor mai eficiente şi rapide căi de dezarmare generală, în primul rând prin înlăturarea completă a armamentului nuclear şi chimic, iar apoi a armamentului clasic.
În numele poporului român
Comitetul de Redresare Naţiona­lă, din cadrul PCR

Arhiva Open Society (Budapesta), Institutul de Cercetare al Radio Europa Liberă, Secţia Română
Citeşte mai multe despre:   aici radio europa liberă

Ştiri din .ro


Serviciul de email marketing furnizat de