x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ana Aslan - Nicolăescu a semnat demiterea managerului

Ana Aslan - Nicolăescu a semnat demiterea managerului

13 Aug 2008   •   00:00

    Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a semnat ordinul pentru demiterea managerului Institutului Ana Aslan, Viorel Ochiană, şi aşteaptă explicaţiile directorului la acuzaţiile care i se aduc, informează Mediafax.    Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a semnat ordinul pentru demiterea managerului Institutului Ana Aslan, Viorel Ochiană, şi aşteaptă explicaţiile directorului la acuzaţiile care i se aduc, informează Mediafax.

    Ministrul a mai precizat şi că atribuţiile managerului Institutului Ana Aslan vor fi preluate, interimar, de directorul medical Gabriel Prada. Două rapoarte realizate de specialiştii ministerului Sănătăţii şi de cei ai Departamentului de Control al Guvernului – care a făcut un control, între 20 martie şi 12 aprilie – arată mai multe nereguli înregistrate la respectiva unitate sanitară din 2006 pînă în iunie 2008.

    Potrivit raportului DCG, bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului nu a fost repartizat pe secţii, laboratoare şi compartimente din structura institutului, în baza propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii, laboratoare şi compartimente din structura institutului potrivit contractului de management.

    "Încetarea contractelor de muncă a unui număr de 30 persoane în anul 2007, din care unele cu funcţii de conducere, fără respectarea strictă a condiţiilor prevăzute de lege, a determinat acţionarea managerului în instanţă în 11 dosare privind litigii de muncă şi obţinerea unor hotărîri judecătoreşti favorabile de reîncadrare pe funcţiile deţinute anterior, cu plata despăgubirilor salariale aferente. Managerul a dispus achitarea despăgubirilor salariale din bugetul institutului şi fără temei legal (hotărîre judecătorească), deşi în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 nu exista prevedere bugetară cu această destinaţie", menţionează raportul.

    De asemenea, managerului institutului i se reproşează că nu a organizat arhiva şi nu a asigurat securitatea documentelor prevăzute de lege.

    În consecinţă, DCG a propus conducerii Ministerului Sănătăţii să reevalueze performanţele manageriale ale conducătorului INGG Ana Aslan, "conform prevederilor din contractul de management, precum şi prevederilor OMSP 264/2008, privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen".

    Totodată, ar urma ca Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) să analizeze oportunitatea şi legalitatea înfiinţării funcţiei de director pentru managementul calităţii şi să ia măsurile corespunzătoare împotriva persoanelor din minister responsabile pentru nerespectarea prevederilor legale, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului va fi repartizat pe secţii, laboratoare şi compartimente din structura institutului în baza propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii, laboratoare şi compartimente din structura institutului.

    Tot Ministerul Sănătăţii va lua măsuri pentru recuperarea sumelor de la persoanele responsabile de emiterea deciziilor de desfacere a contractelor de muncă fără temei legal.

    La rîndul său, managerul va încheia contracte de administrare cu cei patru şefi de laboratoare şi cinci şefi de servicii, în cuprinsul cărora vor fi prevăzuţi indicatorii de performanţă, şi va scoate la concurs cele două posturi de medici specialişti, rezervate pentru medicii funcţionari publici din MS, iar conducerea institutului va lua măsuri pentru organizarea arhivei şi va asigura securitatea documentelor, conform prevederilor legale.

    În ceea ce priveşte verificarea respectării prevederilor legale cu privire la activitatea de contractare, DCG a constatat că, în prezent, institutul nu deţine o evidenţă a tuturor contractelor încheiate, deşi are înfiinţat un compartiment pentru achiziţii publice, şi nu a urmărit în permanenţă modul de derulare a contractelor încheiate, nu a încheiat contracte de furnizare de servicii medicale pentru toate tipurile de servicii medicale pentru care avea dotarea materială şi resursele umane, nu a urmărit şi monitorizat derularea contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB) şi nu a asigurat asistenţa medicală cu personal medical în cabinetele medicale din ambulatoriu.

    DCG mai constată că "la încheierea şi derularea contractelor de achiziţii publice încheiate de INGG Ana Aslan în anul 2006, nu au fost respectate prevederile legale cu privire la întocmirea programului anual al achiziţiilor publice, estimarea cantitativă a contractelor şi precizarea obiectului fiecărui contract, estimarea valorică în lei şi euro a fiecărui contract de achiziţie, gruparea pe coduri CPSA a bunurilor şi serviciilor ce urmau a fi achiziţionate în vederea estimării valorii contractului şi selectării implicit a procedurii care va fi aplicată, aplicarea metodei selecţie de ofertă şi cumpărare directă în detrimentul licitaţiei publice, ca urmare a divizării achiziţiei publice de lucrări, plata integrală în avans a contravalorii bunului contractat, fără ca acesta să fie livrat şi recepţionat de beneficiar şi fără ca în contract să se prevadă acordarea unui avans furnizorului, neconstituirea garanţiei de bună execuţie, derularea procedurilor de achiziţii publice".

    "Managerul institutului a încheiat contracte de prestări servicii pentru asistenţă de specialitate în domeniul economico-financiar, juridic şi resurse umane, deşi în ştatul de funcţii al institutului erau prevăzute posturi bugetate, cu personal calificat pentru desfăşurarea activităţilor în astfel de domenii. Activitatea institutului nu s-a îmbunătăţit ca urmare a încheierii acestor contracte, iar onorariile plătite acestora nu se justifică prin activitatea prestată. De asemenea, managerul nu a solicitat cabinetului de avocatură iniţierea proceselor pentru a rezilia contractele de asociere interne şi externe încheiate dezavantajos pentru institut sau în cadrul cărora părţile contractante nu şi-au respectat obligaţiile contractuale de a deconta drepturile băneşti ce se cuvin institutului", se arată în document.
    Fostei şi actualei conduceri li se reproşează că au încheiat contracte de asociere, interne şi externe, neurmărind respectarea clauzelor contractuale asumate de părţi şi nu au întreprins măsuri concrete pentru a verifica modul de folosire a mărcii "Ana Aslan" şi de a încasa sumele care i se cuveneau sau de a rezilia contractul.

    Măsurile propuse se referă la organizarea evidenţei centralizate a tuturor contractelor şi la urmărirea modului lor de derulare. Aceasta implică încheierea de contracte de furnizare de servicii medicale pentru toate tipurile de servicii medicale pentru care are dotarea materială şi resursele umane, monitorizarea derulării contractelor de furnizare servicii medicale încheiate cu CASMB şi asigurarea asistenţei medicale cu personal medical în cabinetele medicale din ambulatoriu.

    Alte măsuri se referă la respectarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de cesiune de servicii, la rezilierea contractelor de prestări servicii ale căror onorarii nu se justifică prin activitatea prestată.

    DCG anunţa că va informa Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Bucureşti cu privire la efectuarea de plăţi fără a exista prevedere bugetară cu această destinaţie.

    La capitolul privind verificarea modului de administrare a activelor au rezultat următoarele concluzii: "nu s-a procedat la întocmirea protocolului de predare primire a patrimoniului institutului, între fostul director general şi actualul manager, exploatarea activelor institutului s-a făcut în mod defectuos, utilizarea numelui Ana Aslan a creat în mod voit confuzie între institut şi fundaţiile înfiinţate, împiedicînd dezvoltarea cooperărilor internaţionale".

    În consecinţă, DCG anunţa că va sesiza Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru a efectua cercetări cu privire la realitatea şi calitatea lucrărilor de reparaţii, a construcţiilor şi amenajărilor interioare din cadrul sediului din Otopeni, iar conducerea institutului va lua măsuri pentru protejarea numelui Ana Aslan şi a denumirii institutului.

    În ceea ce priveşte verificarea şi evaluarea sistemului de control intern, concluziile sunt că Institutul Ana Aslan nu a aplicat corect procedurile privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, nu a organizat, nu a condus evidenţa şi nu a raportat angajamentele bugetare şi legale. De asemenea, Biroul de audit public intern nu şi-a îndeplinit misiunea de a audita sistemele de control din cadrul institutului în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a acestora.

    Din raport a reieşit şi că activitatea auditorului INGG Ana Aslan se desfăşoară fără respectarea normelor de exercitare a activităţii de audit cuprinse în OMS 840/2003, iar prin nefinalizarea rapoartelor de audit public intern şi neaprobarea acestora de către conducătorul institutului, activitatea de audit nu asigură consilierea conducerii, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, şi nici îmbunătăţirea actului de conducere.

    Totodată, institutul nu a adus la îndeplinire recomandările aprobate de Ministrul Sănătăţii Publice în cadrul Raportului de audit public intern întocmit de DAPI (Direcţia Audit – n.r.) din MSP, în anul 2006, iar DAPI nu a urmărit ducerea la îndeplinire a acestora".

    DCG propune ca directorul general al INGG Ana Aslan să emită deciziile pentru exercitarea controlului financiar preventiv cu respectarea dispoziţiilor legale. Raportul de control a fost transmis la Ministerul Sănătăţii Publice, la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti, la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la Curtea de Conturi.

    Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, anunţa, în 20 martie, că a trimis două echipe de control care vor evalua activitatea de la Institutul de Geriatrie "Ana Aslan", după ce cîteva organizaţii sindicale sesizaseră mai multe nereguli în această instituţie medicală.

    Camera Federativă a Medicilor şi Sanitas au criticat la acea vreme transformarea ambulatoriului Ana Aslan într-o clinică "de lux" cu 25 de paturi.

    De asemenea, Camera Federativă a Medicilor cerea, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Sănătăţii, să îl demită pe managerul Institutului "Ana Aslan", întrucît intenţionează să modifice "abuziv" structura unităţii sanitare, punînd în pericol locul de muncă al mai multor doctori.

    La prima analiză a activităţii managerului Viorel A. Ochiană, realizată la începutul anului de Ministerul Sănătăţii, comisia centrală a propus reevaluarea acestuia peste şase luni.

×