x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Vizite la nivel înalt anulate din cauza incidentelor de la Beijing

Vizite la nivel înalt anulate din cauza incidentelor de la Beijing

30 Mai 2009   •   00:00

30 mai 1989, ora 06:00
Tovarăşei Olimpia Solomonescu, adjunct al ministrului,

Actuala criză politică prelungită din China a făcut ca programul relaţiilor po­litice şi economice externe, mi­nu­ţios pregătit la începutul anului în curs şi aprobat de conducerea Chinei, să sufere perturbări notabile la di­fe­rite niveluri de execuţie, inclusiv la nivelul cel mai înalt. Conducători şi membri ai unor instituţii guvernamentale, academice, educaţionale şi de cercetări, cu care suntem în contact (ex. Zhang Delin şi Zhang Qing, directori adjuncţi din MAE, Wang Yiping, di­rector al Institutului de cercetări juridice etc.), ca şi reprezentanţi bine in­formaţi ai cercului diplomatic (mi­niştri consilieri: japonezi, fancezi, ca­nadieni, bulgari, mexicani) au făcut comentarii care, coroborate cu pro­priile observaţii, conduc la ur­mătorul tablou al situaţiei semnalate:

1. Guvernele statelor străine au luat notă de lipsa de hotărâre şi ezitările manifestate de autorităţile chineze în primele săptămâni de la declanşarea crizei, de informaţiile referitoare la existenţa unor diviziuni în rândul conducerii de partid, guvernamentale şi a Armatei, şi de analogiile care se fac între efectele actualei crize şi efectele destabilizatoare ale unor mişcări şi tulburări similare petrecute anterior în China. Toţi aceşti factori au diminuat credibilitatea Gu­ver­nului chinez în percepţia gu­vernelor străi­ne, mai ales în ce priveşte valabili­tatea şi viabilitatea înţele­gerilor şi aran­jamentelor pe care acestea le-au rea­lizat sau urmau să le realizeze cu ac­tuala echipă gu­ver­namentală a Chi­nei.

2. Într-un efort de corectare a acestei percepţii, autorităţile chineze au acţionat pentru a demonstra, direct sau indirect, faptul că Guvernul Central este stăpân pe situaţie, capabil să controleze actuala criză şi să onoreze în­ţelegerile realizate cu guverne şi par­te­neri economico-fi­nan­ciari străini.
Această interpretare a fost dată, de pildă, declaraţiilor făcute de premierul Li Peng la 25 mai a.c., cu ocazia primirii a trei noi ambasadori străini, în care, în afara asigurărilor de stabi­litate şi con­trol, oficialitatea chineză a mai in­tro­dus ferm ideea necesităţii nea­mes­tecului în treburile interne ale Chi­nei - a­lu­zie evidentă la Camera Re­pre­zen­tanţilor a SUA şi ţările membre ale Parlamentului European, foarte ac­tive în a­ceastă perioadă pe tema crizei din Chi­na. Premierul Li Peng a preve­nit că amestecul în orice forme va avea drept consecinţă o înrăutăţire nedo­rită a re­laţiilor ţărilor respective cu RP Chineză.
Un alt exemplu de acţiune cu adresă si­milară l-a constituit articolul publicat la 26 mai a.c. în ziarul China Daily şi pre­luat in extenso de agenţia "Xinhua", intitulat semnificativ "legă­turile eco­nomice dintre China şi SUA ur­mează să înregistreze o nouă dez­vol­tare".   

3. Datorită crizei, importante acti­vi­tă­ţi de contacte la nivelul cel mai înalt nu au mai putut avea loc. Incertitudi­nile privind durata crizei au făcut ca ac­tivităţile respective să nu fie re­pro­gra­mate, ci pur şi simplu întrerupte, anulate sau amânate sine die. Astfel, preşedintele Yang Shankun şi-a contramandat turneul în patru ţări im­portante din America Latină (Ar­gentina, Brazilia, Mexic şi Uru­guay), preşedintele Parlamentului, Wan Li, a fost ne­voit să-şi scurteze vizita în Ame­rica de Nord (SUA), iar vizita Re­ginei Olan­dei, proiectată pentru sfâr­şitul lunii mai, a trebuit să fie anulată. Şi în dome­niul economic au fost în­registrate efecte negative ale crizei politice, astfel:
A. Principalele guverne şi investitori străini (Japonia, SUA, CEE etc.) au suspendat fluxurile de capital, până la clarificarea situaţiei;
B. În domeniul turistic, numeroase agenţii străine au anulat contracte deja încheiate sau au suspendat negocieri în curs, cu perspectiva reducerii considerabile a volumului încasărilor pe anul 1989;
C. Au fost anulate deplasările în şi din China ale unor delegaţii econo­mice, comerciale şi financiare. În cazul celor deja aflate în această ţară, efica­citatea a fost redusă, din cauza nivelului scăzut la care au fost purtate discuţiile şi incertitudinii acestora.

Vom continua să observăm evo­luţia situaţiei descrise mai sus şi vom semnala aspectele ce ar putea prezenta interes pentru centrala MAE.
Angelo Miculescu
Document din volumul: 1989 - Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Ediţie de: Dumitru Preda şi Mihai Retegan, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p. 83-84

×
Subiecte în articol: special